Lederpakka

Lederpakka er en kurs/seminarpakke som er spesielt sammensatt for lokalforeningsledere/nestledere.

Dato: Fredag 29.10 og Søndag 31.10
Tid: Fredag 19-22, søndag 9 - 12

Her vil det diskuteres temaer som er spesielt relevante for dere som leder en lokalforening.

  • Fredag: Åpen post – her kan lokalforengslederne spille inn ting de ønsker å ta opp. (Pluss alt felles, for eksempel inspirasjonsforedrag)
  • Personvern
  • Andre relevante tema for lokalforeningsledere. Tema som rekruttering, kulturbygging (hvordan ønsker vi fremstå internt/eksternt/overfor hverandre - samarbeid på tvers av aktivitet og eller foreninger med mer)