Temakurs: Oppvekst

Hensikten med Temakurs oppvekstaktiviteter er å styrke de frivillige i deres arbeid med barn, særskilt barn i vanskelige livssituasjoner.

Dato: 29.10
Klokkeslett: 19-22
Rom: info kommer
Kursholder: May Lillevannet

Etter gjennomført kurs skal de frivillige har en felles innsikt og forståelse av hvordan Røde Kors ønsker at frivillige opptrer i aktivitet med barn.

Temakurset skal heve kunnskapen til frivillige gjennom oppgaver og refleksjon rundt utfordringer, rolle og forventninger; gi frivillige kjennskap til gode samtaleverktøy og gi tips til praktisk tilrettelegging og organisering.

Kurset skal motivere og forberede de frivillige på hva det innebærer å være en frivillig for barn og unge, og da særlig barn og unge som lever i en vanskelig livssituasjon.

Målgruppe: Frivillige i aktiviteter og tiltak for barn og unge
Krav: Ingen krav, men fullført grunnopplæring i Røde Kors er en fordel

Lederpakka er en kurs/seminarpakke som er spesielt sammensatt for lokalforeningsledere/nestledere.