Temakurs: Taushetsplikt

Hensikten med kurset Taushetsplikt er å gjøre deltakerne godt kjent med taushetserklæringen for frivillige i Røde Kors, inkludert hovedreglene om taushetsplikt og unntakene som gjelder.

Dato: Søndag 31.10
Klokkeslett: 13-16
Rom: Blir annonsert senere
Foredragsholder: Minnie Nypan

Kurset skal gjøre Frivillige i Røde Kors bevisst på hvordan taushetsplikten kan bli ivaretatt i de enkelte aktiviteter og styrke deltakernes evne til å gjenkjenne situasjoner som på ulike vis omhandler taushetsplikt og håndtere disse i tråd med regler for taushetsplikt

Målgruppe

Alle frivillige og ansatte i Røde Kors

Læringsmål

Etter endt kurs har deltakeren

  • fått god kjennskap til hovedregelen om taushetsplikt, inkludert hva vi har taushetsplikt om, hvem vi har taushetsplikt overfor og når opplysninger er taushetsbelagte
  • fått god kjennskap til unntakene fra taushetsplikten, særlig reglene om opplysningsplikt basert på lov eller avtale
  • fått kunnskap om vitneplikt for politi og domstol, og hvordan frivillige som også er helsepersonell skal forholde seg til helsepersonellets taushetsplikt

Varighet: 3 timer 

Antall deltakere :15-20

Krav til forkunnskaper

Gjennomført Startkurs for nye frivillige

Undervisningsform

Plenumsundervisning, diskusjon og dialogøvelse