Tør du lytte?

Kurset "Tør du å lytte" handler om hvordan snakke med barn og unge om noe vanskelig.

Tidspunkt: Lørdag 13-16
Rom: Blir annonsert senere
Foredragsholder: Minnie Nypan

Kurset henvender seg til frivillige og ansatte i Røde Kors som jobber med barn og unge, og som i kraft av aktivitetene sine trenger å være trygge på hvordan de skal møte og håndtere situasjoner der en deltaker forteller om vanskelige opplevelser.


Planlagt varighet for kurset er 3 timer, og​​ er en blanding av teoretisk og praktisk undervisning, med power point presentasjon, dilemma-oppgaver, caser (simulering av samtaler), og diskusjon i grupper og i plenum.

Etter kurset skal deltakerne:

  • vite at barn og unge som deltar i våre aktiviteter kan ha opplevd noe vanskelig
  • være trygge på at de kan snakke med barn og unge om vanskelige ting
  • kjenne retningslinjer for taushetsplikt og rutiner knyttet til rapportering
  • ha reflektert over caser og dilemmaer knyttet til tematikken
  • få konkrete verktøy og styrke sine ferdigheter innen samtaleteknikk

​​Forkunnska​per som det stilles krav til er at deltakerne skal ha gjennomført Grunnopplæring i Røde Kors og oppvekstkurset/temakurs.

​Dette er en kursmodul som egner seg best etter at den frivillige har fått noe erfaring fra aktivitet i prakss.

Kursholdere: Minnie Nypan