Et bilde satt sammen av tre andre bilder. Første bilde viser barn som sitter på en brygge ved vannet. Andre bilde er av en båt. Tredje bilde er av to voksne personer i Røde Kors heldrakt som står foran en av Røde Kors bil.

Asker Røde Kors

Asker Røde Kors benytter frivillige lokale ressurser i sitt arbeid for de som trenger vår hjelp. Lokalforeningen tilbyr mange spennende og meningsfylte aktiviteter.

Adresse
Strøket 8, 1383 ASKER
Telefon
92242194
E-post
asker@rodekors.org
Nestleder
Erik Lund-Isaksen
Leder
Morten Staude

Velkommen!

Kontakt oss

Se kontaktinformasjon her

Nyheter

Om Asker Røde Kors

Om Solvik (Utleie)

Nyhetsarkiv

Bildearkiv

Følg oss på Asker Røde Kors Facebook. Vårt Hjelpekorps kan du også følge på Facebook og Instagram.

Våre aktiviteter