Akershus Røde Kors

Akershus Røde Kors er representert i alle kommunene i fylket med 19 lokalforeninger spredt utover Akershus.

Våre ansatte på distriktskontoret arbeider med å tilrette for lokal frivillig innsats. Røde Kors sitt mandat er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. All vår virksomhet er tuftet på et felles verdigrunnlag med de sju Røde Kors- prinsippene.

Røde Kors sentralbord: Tlf: 22 05 40 00

For å se hva som skjer der du bor, besøk lokalforeningenes nettsider nedenfor. Der finner du også kontaktinformasjon. Våre frivillige gjennomfører en opplæring for å bli trygg i sin rolle. Du får nærmere informasjon via din lokalforening. Se oversikt nederst på denne siden. 

Vi har også noen aktiviteter på distrikt.

Nyttig stoff: 

Kurs og opplæring

Introduksjonskurs til Røde Kors

Introduksjonskurs beredskap

Oversikt grunnopplæring

Lokalforeninger i Akershus

Asker Røde Kors benytter frivillige lokale ressurser i sitt arbeid for de som trenger vår hjelp. Lokalforeningen tilbyr mange spennende og meningsfylte aktiviteter.
Bærum Røde Kors har nærmere 5.000 medlemmer og 800 aktive frivillige som årlig gjennomfører mer enn 100 000 treff med enkeltmennesker fordelt på våre 23 aktiviteter.
I dag er vi rundt 60 frivillige i Drøbak/Frogn Røde Kors, og vi har behov for flere! Sammen er vi til stede for de som trenger oss gjennom flere spennende og meningsfulle aktiviteter i lokalmiljøet.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, RØFF, Barnas Røde Kors, Leksehjelp, Vitnestøtte, Flyktningguide og Beredskakpsvakt.
Vi har aktiviteter innen Beredskap, Hjelpekorps, Besøksvenn, Norsktrening, Flyktningguide og Røde Kors Ungdom.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Flyktningguide og Aktivitets- og tiltaksgruppe for funksjonshemmede.
Vi har aktiviteter innen Besøk til innsatte i fengsel, Besøksvenn, Besøksvenn med hund, Bruktbua og Strikkeklubb.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn og Røde Kors Ungdom.
Nesodden Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter, inkl Fellesverket (ungdomsklubb i Røde Kors-regi)
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Flyktningguide, Flerkulturell Kvinnekafé og Nattevandring.
Vi har aktiviteter innen Røde Kors Ungdom, Hjelpekorps, Besøksvenn, Flyktningguide og Leksehjelp.
Vi har aktiviteter innen Besøksvenn, Besøksvenn med hund, Flyktningguide, Barnas Røde Kors, RØFF og Gi Blod.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Flyktningguide og Røde Kors Ungdom.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Sosial kontakt og nettverksarbeid, Besøk til innsatte i fengsel, Vitnestøtte, Flyktningguide Norsktrening, Flerkultur og Leksehjelp.
Sørum Røde Kors Møteplass er i gang hvor vi møtes hver onsdag på Sørumsand Bibliotek. Det er et tilbud med hovedfokus på å snakke norsk sammen og bli kjent på tvers av kultur og språk.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Besøksvenn med hund,Besøk til innsatte i fengsel, Flyktningguide, Lesevenn, Bruktbutikken, Onsdagskafeen og Gi blod.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Sosial kontakt og nettverksarbeid, Leksehjelp, Røde Kors Ungdom og Bruktbutikken.