Om Asker Røde Kors

Asker Røde Kors har om lag 2000 medlemmer og mer enn 250 frivillige innenfor Besøkstjeneste, Hjelpekorps, Flykningguide, Ungdom, Leksehjelp og Camp Solvik (status september 2020):

Styret i Asker Røde Kors:

Leder:                                                               Morten Staude
Nestleder:                                                       Dag Teistung
Styremedlem, besøkstjeneste:                 Egil Rollheim
Styremedlem, flyktningguide:                 Gro Jahren
Styremedlem:                                                Erik Lund-Isaksen 
Styremedlem, lokalråd Hjelpekorps:     Elionor Erma Møller
Styremedlem, Camp Solvik:                      Gerd A. Refvik
Varamedlem:                                                  Karen Reitan

Styreobservatør:                    Zuzana Nævdal
Styreobservatør:                    Anne Kristin Sørensen
Styreobservatør:                    Robert Grønvold
Styreobservatør:                    Marianne Ihlen
Styreobservatør:                    Torill Berdal
Styreobservatør:                    Serian Jeng
Styreobservatør:                    Alida Ravndal
Styreobservatør:                    Ingrild Winge

Vi oppfordrer alle venner av Asker Røde Kors til å benytte Pantelotteriet og å tilegne Grasrotandelen hos Norsk Tipping til Asker Røde Kors. Inntektene fra disse tilskuddsordningene utgjør en vesentlig del av inntektsgrunnlaget for lokalforeningen, og er en vesentlig forutsetning for å kunne opprettholde vårt humanitære beredskapsarbeid i lokalmiljøet.