Hyllest til frivillige

Det siste året har mange i Asker blitt permittert, mistet jobben sin og mistet skolegang. Mange har hatt lite sosial kontakt og ikke kunnet være sammen med venner.

Av: Gro Jahren for Asker Røde Kors Flyktningguiden

Mye av samfunnet har vært stengt ned i lange perioder. Stadig nye smittevernregler har kommet og gått. Informasjon om vaksine har det også vært mye av.

Det har vært en vanskelig tid for oss alle. For de i Asker som ikke har norsk som morsmål, har det vært ekstra utfordrende. Det har vært vanskelig å bruke sine norskkunnskaper. 

Vi snakker norsk

Derfor er det ekstra viktig å stille opp for disse. Vi vet alle hvor fort språkkunnskap forsvinner når det ikke blir praktisert. Når samfunnet åpner opp igjen, vil mange av disse stå enda lenger bak i køen for å få jobb. Språket er en viktig faktor her.

I Asker Røde Kors Flyktningguiden har vi mange, både guider og leksehjelpere, som stiller opp for å hjelpe til med å gjøre hverdagen litt lettere for Asker kommunes flyktninger.

Guider og leksehjelpere har holdt kontakten med fremmedspråklige på forskjellig måte; ved å gå turer, snakke i telefonen og være på digitale plattformer. Alt det disse frivillige har gjort, vil være til god hjelp for mange av Asker kommunes flyktninger når samfunnet åpner opp.

På vegne av Asker Røde Kors Flyktningguiden vil jeg rette en stor takk til alle innbyggere av Asker som stiller opp for flyktningene i kommunen. Og jeg håper at mange vil fortsette med å stille opp fremover.