Om Asker Røde Kors

Asker Røde Kors har om lag 2000 medlemmer og om lag 200 frivillige innenfor Besøkstjeneste, Hjelpekorps, Flykningguide, Ungdom, Leksehjelp og Prosjekter for barn og unge (status august 2022):

Styret i Asker Røde Kors:

 • Leder:                                                               Morten Staude
 • Nestleder:                                                       Erik Lund-Isaksen
 • Styremedlem, besøkstjeneste:                 Egil Rollheim
 • Styremedlem, flyktningguide:                 Aud Mjølhus
 • Styremedlem:                                                Dag Teistung
 • Styremedlem, lokalråd Hjelpekorps:     Sondre Lysne
 • Styremedlem, Prosjekter for barn og unge: Gerd A. Refvik
 • Styremedlem, ungdom:                             Serian Jeng
 • Styremedlem, ungdom:                             Alida Ravndal
 • Varamedlem:                                                  Karen Reitan

Observatører 

 • Styreobservatør:                    Zuzana Nævdal
 • Styreobservatør:                    Anne Kristin Sørensen
 • Styreobservatør:                    Marianne Ihlen
 • Styreobservatør:                    Torill Berdal
 • Styreobservatør:                    Vichy Eriksson
 • Styreobservatør:                     Espen Acklam Solberg

Vi oppfordrer alle venner av Asker Røde Kors til å benytte Pantelotteriet og å tilegne Grasrotandelen hos Norsk Tipping til Asker Røde Kors. Inntektene fra disse tilskuddsordningene utgjør en vesentlig del av inntektsgrunnlaget for lokalforeningen, og er en vesentlig forutsetning for å kunne opprettholde vårt humanitære beredskapsarbeid i lokalmiljøet.