Om Asker Røde Kors

Asker Røde Kors har om lag 2000 medlemmer og om lag 200 frivillige innenfor Besøkstjeneste, Hjelpekorps, Flyktningguide, Ungdom, Leksehjelp og Prosjekter for barn og unge (status februar 2024):

Styret i Asker Røde Kors:

 • Leder:                                                               Morten Staude
 • Nestleder:                                                       Erik Lund-Isaksen
 • Styremedlem, besøkstjeneste:                 Egil Rollheim
 • Styremedlem, flyktningguide:                 Marianne Ihlen
 • Styremedlem:                                                Vichy Eriksson
 • Styremedlem, lokalråd Hjelpekorps:     Elionor Erma Møller
 • Styremedlem, Prosjekter for barn og unge: Gerd Aida Refvik
 • Styremedlem, ungdom:                    Nora Steen
 • Styremedlem, Solvik:                        Anne Kristin Sørensen

Observatører 

 • Styreobservatør:                    Zuzana Nævdal
 • Styreobservatør:                    Torill Berdal
 • Styreobservatør:                    Dag Teistung
 • Styreobservatør:                    Espen Acklam Solberg
 • Styreobservatør:                    Annichen B. Lindland

Vi oppfordrer alle venner av Asker Røde Kors til å benytte Pantelotteriet og å tilegne Grasrotandelen hos Norsk Tipping til Asker Røde Kors. Inntektene fra disse tilskuddsordningene utgjør en vesentlig del av inntektsgrunnlaget for lokalforeningen, og er en vesentlig forutsetning for å kunne opprettholde vårt humanitære beredskapsarbeid i lokalmiljøet.