Om Asker Røde Kors

Asker Røde Kors har om lag 2000 medlemmer og mer enn 250 frivillige innenfor Besøkstjeneste, Hjelpekorps, Flykningguide, Ungdom, Leksehjelp og Camp Solvik (status april 2021):

Styret i Asker Røde Kors:

 • Leder:                                                               Morten Staude
 • Nestleder:                                                       Erik Lund-Isaksen
 • Styremedlem, besøkstjeneste:                 Egil Rollheim
 • Styremedlem, flyktningguide:                 Gro Jahren
 • Styremedlem:                                                Dag Teistung
 • Styremedlem, lokalråd Hjelpekorps:     Elionor Erma Møller
 • Styremedlem, Camp Solvik:                      Gerd A. Refvik
 • Styremedlem, ungdom:                             Serian Jeng
 • Styremedlem, ungdom:                             Alida Ravndal
 • Varamedlem:                                                  Karen Reitan

Observatører 

 • Styreobservatør:                    Zuzana Nævdal
 • Styreobservatør:                    Anne Kristin Sørensen
 • Styreobservatør:                    Marianne Ihlen
 • Styreobservatør:                    Torill Berdal

Vi oppfordrer alle venner av Asker Røde Kors til å benytte Pantelotteriet og å tilegne Grasrotandelen hos Norsk Tipping til Asker Røde Kors. Inntektene fra disse tilskuddsordningene utgjør en vesentlig del av inntektsgrunnlaget for lokalforeningen, og er en vesentlig forutsetning for å kunne opprettholde vårt humanitære beredskapsarbeid i lokalmiljøet.