Styret til Bærum Røde Kors

Styret i Bærum Røde Kors leder lokalforeningens virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Styreleder

Inger Marit Borch
imb@giek.no / 91 18 59 64

Nestleder

Hans Olav Sandbakken
hansolavsa@icloud.com / 90 15 57 05

Styremedlem

Maria Nashira Christensen
nashira.christensen@rodekors.org / 48 13 12 35

Styremedlem

Mette Brenna
mette.brenna@rodekors.org / 97 96 00 17

Styremedlem

Karin Larsen
karin.larsen@gmail.com / 91 19 12 99

Styremedlem (Hjelpekorps)

Fredrik Nordmoen
korpsleder@baerumrkh.no / 91 91 40 00                                             

Alarmtelefon til hjelpekorpset: 99 34 77 77

Styremedlem (Omsorg)

Astrid Flagstad
asflags@gmail.com / 90 54 14 96

Styremedlem (Migrasjon)

Glenn H. Olsen
glenn.h.olsen@if.no / 93403524

Varamedlem

Eirik Næsheim Lundblad
eiriklundblad@gmail.com / 48 99 99 00

Varamedlem

Mohammad Simo Saqqa                                                                          sisaqqa@hotmail.com / 46 21 81 82