Om Bærum Røde Kors

  

Vi har flere ansatte som jobber med tilrettelegging for frivillige.
Trenger du å leie lokaler til en større sammenkomst, som dåp, konfirmasjon, møtevirksomhet eller lignende?
Styret i Bærum Røde Kors leder lokalforeningens virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.
I og rundt Bærum er det stor aktivitet med mange Idrettsarrangement, festivaler og konserter. Hjelpekorpset bidrar til økt sikkerhet for deltakere og publikum ved å påta seg sanitetsvakter.
Røde Kors-skolen tilbyr alle frivillige opplæring, for at de skal bli trygge i sine roller og i møte med medmennesker.