Om Bærum Røde Kors

  

Fra høsten 2021 vil vi ikke ha anledning til å leie ut våre lokaler, grunnet stort behov for lokalene til eget bruk.
Styret i Bærum Røde Kors leder lokalforeningens virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.
I og rundt Bærum er det stor aktivitet med mange Idrettsarrangement, festivaler og konserter. Hjelpekorpset bidrar til økt sikkerhet for deltakere og publikum ved å påta seg sanitetsvakter.
Røde Kors-skolen tilbyr alle frivillige opplæring, for at de skal bli trygge i sine roller og i møte med medmennesker.