Styret til Bærum Røde Kors

Styret i Bærum Røde Kors leder lokalforeningens virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Styreleder

Hans Olav Sandbakken
hansolavsa@icloud.com / 90 15 57 05

Nestleder

Glenn H. Olsen
glenn.h.olsen@if.no / 93 40 35 24

Styremedlem

Mette Brenna
mette.brenna@rodekors.org / 97 96 00 17

Styremedlem

Karin Larsen
karin.larsen@gmail.com / 91 19 12 99

Styremedlem

Helene Teien
helene.teien@gmail.com / 90 60 63 96

Styremedlem (Hjelpekorps)

Sølve Lucas
korpsleder@baerumrkh.no / 94 80 54 01                                   

Alarmtelefon til hjelpekorpset: 99 34 77 77

Styremedlem (Omsorg)

Astrid Flagstad
asflags@gmail.com / 90 54 14 96

Styremedlem (Migrasjon)

Glenn H. Olsen
glenn.h.olsen@if.no / 93403524

Varamedlem

Michael Lanz
michael.ch.lanz@gmail.com / 91 76 14 71

Varamedlem

Mohammad Simo Saqqa                                                                          sisaqqa@hotmail.com / 46 21 81 82