Styret til Bærum Røde Kors

Styret i Bærum Røde Kors leder lokalforeningens virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Styreleder

Glenn H. Olsen
glenn.h.olsen@if.no / tlf 934 03 524

Nestleder

Anne Hjort
anhjort@online.no / tlf 481 60 471

Styremedlem

Bashim Konaj
bashkim.konaj@stendi.no / tlf 992 93 088

Styremedlem

Anne Jorunn Ravndal
anne.jorunn@no17.no / tlf 932 17 136

Rådsleder Hjelpekorpset

Nina Damsleth
korpsleder@baerumrkh.no / tlf 948 05 401

Alarmtelefon til hjelpekorpset: 99 34 77 77

Rådsleder Omsorg

Jorunn Søby
jorusoby@online.no / tlf 957 53 731

Rådsleder Migrasjon

Ellinor Houm
ellinor@houm.net / tlf 415 34 751

Rådsleder Oppvekst 

Robert Ullmann
robert.ullmann@kanvas.no / tlf 908 58 207

Rådsleder Beredskap

Anne Hjort
anhjort@online.no / tlf 481 60 471

Varamedlem

Vanja Hellevik
vanja.Kristine.hellevik@online.no / tlf 947 98 125