Styret til Bærum Røde Kors

Styret i Bærum Røde Kors leder lokalforeningens virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Styreleder

Hans Olav Sandbakken
hansolavsa@icloud.com / tlf 901 55 705

Nestleder

Glenn H. Olsen
glenn.h.olsen@if.no / tlf 934 03 524

Styremedlem

Karin Larsen
karin.larsen@gmail.com / tlf 911 91 299

Styremedlem

Anne Jorunn Ravndal
anne.jorunn@no17.no / tlf 932 17 136

Rådsleder Hjelpekorpset

Nina Damsleth
korpsleder@baerumrkh.no / tlf 948 05 401

Alarmtelefon til hjelpekorpset: 99 34 77 77

Rådsleder Omsorg

Astrid Flagstad
asflags@gmail.com / tlf 905 41 496

Rådsleder Migrasjon

Ellinor Houm
ellinor@houm.net / tlf 415 34 751

Rådsleder Oppvekst 

Robert Ullmann 

Rådsleder Beredskap

Grete Rynning Seip
grete.rynning.seip@gmail.com / tlf 915 60 852

Varamedlem

Vanja Hellevik
vanja.hellevik@statped.no / 947 98 125