Frivillig i 50 år!

Samtale med Reidun Andreassen, Æresmedlem i Bærum Røde Kors og Akershus Røde Kors

Reidun som fyller 90 år i juni, har vært aktiv i Bærum Røde Kors Besøkstjeneste i vel 50 år! En flott innsats i seg selv, men i tillegg har hun hatt verv på alle nivåer i Røde Kors.

Skrevet av Grete Branum

Når startet du i Bærum Røde Kors?

Jeg startet i 1960 med å gå med tralle på Bærum Sykehus etter å ha gjennom-gått kurs for Pasientvenner i Oslo; Bærum hadde den gang ikke egne kurs. Vi hadde hvite forklær og Røde Kors armbind så vi syntes godt når vi kom. I trallen hadde vi ukeblader, tobakk(!) og frukt foruten enkelte hygiene artikler - gjett om vi var velkomne, sykehusene hadde den gang ikke slike tilbud som i dag.

I 1965 åpnet Bærum kommune tre sykehjem; Kolsås, Rykkinn og Løkka, og med det nye oppgaver for Bærum Røde Kors’ pasient-venner. Selv kontaktet jeg Rykkinn Sykehjem og presenterte oss. Styreren der takket ja og det ble etter hvert 12 år som pasientvenn der – min debut som pasientvenn. En interessant og lærerik tid.

Etter en kjempeinnsats i mange år fra en del ildsjeler i Bærum Røde Kors med innsamlingsaksjoner, loddsalg med mer, var finansieringen på plass til at vi kunne åpne vårt eget sykehjem; Bærum Røde Kors sykehjem, Østerås. Kjempeflott! Det medførte flere nye oppgaver for besøkstjenesten.

Bærum kommune var ansvarlig for driften fra 1977, men eier var Bærum Røde Kors med ansvaret for de ansatte og vedlikehold. I 1995 overtok Bærum kommune sykehjemmet helt, etter henvendelse fra Bærum Røde Kors.

Har Besøkstjenesten endret seg fra din tid som aktiv besøksvenn?

Vi begynte i det små og vokste.  Vi gikk med bøsser og hadde basarer for å skaffe inntekter.  Gjennom alle våre bøsseinnsamlinger og basarer ble vi godt synlige i Sandvika-området og kjent som «Røde Kors-damene» - en heders-betegnelse.

Besøkstjenesten i Norge hadde 70 års jubileum i fjor og det er 54 år siden det startet i Bærum. Det har vært en stor økning i antall besøksvenner; nå er dere godt over 200. I tillegg til besøk på institusjoner som var starten, gjør dere hjemmebesøk og har besøkshunder. Flott!

Du har hatt ulike verv i Røde Kors, ikke bare i Bærum.

Ja, jeg satt som styreleder i Bærum Røde Kors to perioder fra 1979-1983 og 1998-1999. Videre var jeg nestleder og senere leder i Akershus Røde Kors til jeg ble valgt inn i Landsstyret i 1993 der jeg også satt i to perioder.  I tillegg har jeg sittet i en rekke ulike komitéer og fått anledning til å være frivillig Røde Kors delegat, blant annet i Kenya, Colombia og i Armenia. Etter et stort jordskjelv i Armenia hadde Akershus Røde Kors samlet inn til et sykehus og som styreleder i Akershus Røde Kors hadde jeg gleden av å være tilstede ved åpningen av  Fridtjof Nansens Sykehus.

Hvordan ser du fremtiden for Besøkstjenesten?

Ensomhet er et ord som går igjen i omtale av eldreomsorg. Vi lever lenger, andelen eldre øker og vi ser en økning av demente eldre.  Den sistnevnte gruppen er en utfordring fordi kommunikasjon blir vanskelig. Kanskje bør vi tenke litt nytt og gå bort fra én-til-én besøk for denne gruppen. Gå turer, de trenger fysisk aktivitet. Nye familiekonstellasjoner kan gjøre at mange eldre får mindre kontakt med familie og den digitale verden kan bidra til isolasjon.

Det vil være et voksende behov for frivillige i årene som kommer, vi må sammen skape et godt samfunn for oss alle.

En stor ros og takk til stifteren av Norges Røde Kors pasientvenn, Jens Meinich, som etter en studietur hos det amerikanske Røde Kors i 1947 fikk idéen til at også Norges Røde Kors kunne organisere denne tjenesten. Sentralstyret i Norges Røde Kors sa seg med én gang enig. Hans motto ble: «Den beste medisin for et menneske er et annet menneske».

Jeg er takknemlig for og stolt av å ha vært en del av denne flotte organisasjonen Røde Kors og ønsker den fortsatt fremgang og vekst!

Bilde av medaljer

Reidun Andreassen ble tildelt Røde Kors Fortjenestemedalje (medaljen til høyre) i 1989 for betydnigsfullt og landvarig arbeid.  Videre ble Reidun i 1996 tildelt Norges Røde Kors Hederstegn (medaljen til venstre) for særdeles betydningsfullt arbeid for Norges Røde Kors. I 1996 ble hun også tildelt Akershus Røde Kors Hedersdiplom med nål.

Reidun er Æresmedlem i Bærum Røde Kors og Æresmedlem i Akershus Røde Kors.

Reidun sluttet som aktiv besøksvenn for snart 10 år siden, men er fortsatt ukentlig på besøk hos sin søster på Mariehaven. Hun deltar fortsatt på Bærum Røde Kors Årsmøter, for som hun sier «jeg må jo følge med hvordan det går med dere».