Årsmøte i Bærum Røde Kors

Tirsdag 1. mars 2022 kl. 18-20 på Røde Kors huset (Elias Smiths vei 1)

Årsmøtepapirene finner du her

Dagsorden:   

1. Godkjenning av innkalling til Årsmøtet   

2. Godkjenning av dagsorden   

3. Valg av ordstyrer   

4. Oppnevne to personer til referenter   

5. Oppnevne to personer til å undertegne protokoll   

6. Oppnevne to personer til tellekorps   

7. Årsberetning 2021 

8. Regnskap 2021

9. Handlingsplan 2022   

10. Budsjett 2022  

11. Innkomne forslag     

12. Valg av lokalforeningsstyre   

13. Valg av valgkomite   

14. Valg av revisor

Alle medlemmer av Bærum Røde Kors kan møte, og alle med gyldig medlemskap har stemmerett.

Vel møtt!