Bærum Røde Kors styrker beredskapsvakttjenesten

Beredskapsvakttjenesten i Bærum Røde Kors har som målsetting å kunne mobilisere frivillige til innsats for lokalmiljøet dersom en stor krise eller katastrofe inntreffer.

beredskap

Dette er et lavterskeltilbud der du forplikter deg til å avsette en kveld i året til kvalifiserende opplæring/øvelse.

Bærum Røde Kors legger til rette for at medlemmer av beredskapsvakttjenesten får trening i målrettede oppgaver gjennom praktiske øvelser, de er uniformert under oppdrag, er ledet av trenet Røde Kors personell, og kalles til tjeneste gjennom en elektronisk varslingsrutine (SMS, talemelding, eller e-post).

I henhold til gjeldende Beredskapsavtale med Bærum kommune skal beredskapsvakter stilles til disposisjon for den kommunale kriseledelsen og hjelpe medmennesker i nærmiljøet eller på kommunale mottakssenter med enkle og viktige oppgaver som kommer i tillegg til redningsoperasjoner.

Som beredskapsvakt kan du bidra med hjelp relatert til viktige oppgaver som for eks.:

 • Enkel, men viktig førstehjelp, inkludert psykososial støtte og omsorg, informasjonsformidling/tolking (bistå helsevesenet) til berørte i en krise
 • Vakthold ved evakuerte områder
 • Vakthold for å varsle om utvikling i ras, flom, etc
 • Trafikkavvikling, bistå politiet med info og hjelp til trafikanter ved stenging av vei
 • Utføre transportoppdrag av folk, utstyr, mat og drikke
 • Varsling og evakuering av boligområder og andre områder
 • Bidra med oppgaver på samleplasser, evakueringsplasser eller midlertidige forlegninger (registrering, psykososial støtte/omsorg) 

Det er situasjonen som inntreffer, dens innhold, omfang, sted, tid, osv, som vil bestemmer om, og når Bærum Røde Kors beredskapsvakter blir tilkalt. Det betyr at noen ganger vil bare deler av gruppen bli kalt ut, fordi de har en spesiell kompetanse eller interesse innenfor et område som den aktuelle situasjonen krever, mens andre ganger kan alle bli kalt ut. 

Hvorfor Beredskapsvakt?

 • Bærum Røde Kors har gode forutsetninger for å takle den akutte fasen av krise- og katastrofesituasjoner innenfor vår kommune.
 • Utrykningsetatene, politiet, brannvern, ambulanse og helsevesen er godt utdannet, godt trenet og godt utstyrt til å redde liv og lindre skade når krevende situasjoner inntreffer, men det er når krise- eller katastrofesituasjonen blir svært langvarig, og omfanget så stort og krevende, at de normale innsatsstyrkene ikke lenger har kapasitet til å takle utfordringene på en tjenlig måte, at det blir viktig å mobilisere kvalifisert frivillighet, og det er da alarmen går hos Bærum Røde Kors.

Hvem kan være Beredskapsvakt?

 

Vilkår for å være beredskapsvakt:

 • Du må være 18 år eller eldre og medlem av Røde Kors
 • Du må støtte opp om Røde Kors sitt formål og de prinsipper Røde Kors driver etter
 • Du må delta på opplæring og kompetansebygging minimum en kveld per år
 • Du må følge de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for Røde Kors Beredskapsvakt
 • Ut over medlemskontingenten er det ingen kostnader eller krav, og innsatsen er frivillig.

Medlemskontingenten dekker bl. a. forsikring av deg når du er på opplæring og ute på oppdrag, deler av opplæringsaktivitetene du deltar på, deler av uniformering, merking og utstyr du får utlevert, deler av driften av Bærum Røde Kors beredskapsvakt, og deler av den informasjonen du vil motta fra Røde Kors gjennom året.

Behov og planer fremover:

I Bærum Røde Kors er vi nå ca 70 registrerte beredskapsvakter. Vi trenger imidlertid flere frivillige til denne tjenesten, særlig innen områdene psykososial støtte/omsorg og kommunikasjon på fremmede språk.

I 2018 legger Bærum Røde Kors opp til å trene beredskapsvakter gjennom praktiske øvelse i samarbeid med kommunen som vil bli gjennomført i siste halvdel av året. Det vil komme mer detaljert informasjon om dette. Erfaringen fra tidligere øvelser viser at øvelse i seg selv gir et godt grunnlag for å være bedre forberedt på en mulig krise. Derfor er det viktig at du som har sagt deg villig til å delta i denne beredskapsvakttjeneste også stiller opp når du blir varslet.

Dersom du kunne tenke deg å bli en del av beredskapsvakttjenesten innen Bærum Røde Kors kan du kontakte lokalforeningen på:

Tlf: 67806100

eller

E-post: sekretariat@baerum-redcross.no