Kvalitetssikringsdugnad

NAKOS inviterer NRR instruktører til dugnad for det offentlige Hjertestarterregisteret www.113.no.

Kan du være med å ringe opp kontaktpersoner i Hjertestarterregisteret som ikke har fullført sin registrering?

Norsk Resuscitasjonsråds instruktører har en kompetanse om hjertestartere som ligger langt over befolkningen for øvrig, og er dermed viktige ressurspersoner i dette arbeidet. Sammen kan vi kanskje doble antallet hjertestartere som er synlig i AMK sentralene og dermed bidra til økt overlevelse i Norge?

Som kjent lanserte Helseministeren det offentlige nasjonale Hjertestarterregisteret 3. april 2017. Registeret er innlemmet som en del av den nasjonale dugnaden ”Sammen redder vi liv” og skal bidra til økt overlevelse hos hjertestanspasienter ved at første sjokk leveres raskt.

Hjertestartere som er registrert i Hjertestarterregisteret er synlige i kartet for AMK. Når hjerte lungeredning er ivaretatt, kan AMK henvise til nærmeste hjertestarter og be noen løpe og hente den. Målet er å få tilkoblet til en hjertestarter og eventuelt få avlevert sjokk før første ambulanse er fremme på hendelsesstedet. Hvert minutt vi sparer øker mulighet for overlevelse.

Hjertestarterregisteret www.113.no fikk overført data fra flere registre som eksisterte i privat regi (Apotek 1, Røde Kors Førstehjelp AS, ABCHjelp). Allerede ved lansering var det derfor rundt 5000 oppføringer i registeret. Nå, seks måneder senere, er det over 7 800 registreringer i registeret, men kun 3 400 av disse er aktivert og synlige for offentligheten og AMK, årsaken er manglende informasjon om de resterende 4 400 oppføringene.

Registreringen er avhengig av at en ansvarlig logger seg inn i registeret og registrerer obligatoriske opplysninger. Erfaringer fra andre nordiske registre er at mange syns det er vanskelig å registrere fordi de ikke er kjent med hvor de finner opplysningene. Mange ser heller ikke hvor betydningsfullt det er med en slik registrering og viktigheten av at opplysningene er detaljerte og korrekte. Styret i Norsk Resuscitasjonsråd stiller seg fullt ut bak initiativet om å øke kvaliteten på Hjertestarterregisterets data, og tillater oss å få lov å henvende oss til dere som ressurspersoner på hjertestartere og førstehjelp/beredskap.

Informasjon som skal registreres

Om hjertestarteren: Merke og modell, batteristatus, utløpsdato for elektroder, gjerne serienummer og evt. barnemodus.

Om posisjon: Korrekt adresse, beskrivelse av adkomst, med korrekt plassering av kart markør og informasjon kun tilgjengelig for AMK, f.eks: adgangskode, vakttelefon.

Om kontaktperson: Navn på ansvarlig kontaktperson, epost og telefonnummer.

For å få fortgang i registreringen og for å sikre best mulig kvalitet av de registrerte hjertestarterne, vil vi i uke 44 ha et kvalitetssikringsprosjekt hvor vi hele uken vil ringe ansvarlige kontaktpersoner for å korrigere eller fullføre informasjonen i hjertestarterregisteret.

Behov i uke 43/44

Vi trenger 10-12 instruktører/fagpersoner som har kjennskap til hjertestartere og kan tenke seg å bidra frivillig i dette kvalitetssikringsprosjektet. Det vil bli gitt opplæring i administrering av Hjertestarterregisteret. Vi skal ringe alle som har registrert en hjertestarter, men som ikke har fullført registreringen. Målet er å doble antallet bekreftede registrerte hjertestartere i løpet av uken.

Kan du bidra en eller flere arbeidsdager i uke 43/44?

Prosjektet går i arbeidstid kl.09 18 følgende hverdager i uke 43/44; 24. 26. oktober og 30. og 31. oktober 2017. Opplæring gis fra fra kl.09 10. Første dag må man derfor delta fra kl. 09 for å få opplæring i administratorrollen. Vi håper selvfølgelig at noen kan bidra flere dager, for å redusere behovet for opplæring. Det er mulig å delta halve dager.

Vi har ikke mulighet til å betale for arbeidstiden, men reis og opphold kan dekkes etter avtale. Lunsj og middag vil bli servert til de som er på vakt på disse tidspunktene.

Nasjonal Kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) holder til på Ullevål sykehus og stiller lokaler til rådighet for Kvalitetssikringsprosjektet.

Alle får bekreftelse på sitt bidrag til det offentlige nasjonale Hjertestarterregisteret fra NAKOS. NAKOS er en del av Prehospital klinikk i Oslo Universitetssykehus HF.

Vi tror dette er en nyttig erfaring, samtidig som du gir et viktig bidrag til økt overlevelse i Norge og til den nasjonale dugnaden ”Sammen redder vi liv”.

Har du spørsmål? Kontakt prosjektleder for Hjertestarterregisteret Siw Lilly Osmundsen ved NAKOS på telefon: 23 02 62 12 eller epost: aed@nakos.no