Resepsjon

Resepsjonen er Røde Kors sitt fjes utad i Bærum, og er en svært viktig brikke for at besøkende, brukere, frivillige og samarbeidspartnere skal føle seg velkommen og få den informasjonen som de ønsker av oss.

Du tilbys god opplæring så du blir trygg i rollen som resepsjonist på Røde Kors huset. 

Vi trenger flere vikarer!🙂 

Hvilken opplæring får du?

Frivillige i resepsjonen får 4 kurs gjennom Røde Kors;

Introduksjon til Røde Kors, Norsk grunnkurs Førstehjelp, Psykososial Førstehjelp og Hjertestarterkurs. Kursene tas så fort du har anledning og innen ditt første år som frivillig. 

Vil du bli frivillig eller ønsker mer informasjon, send en e-post til;

Leder for aktiviteten resepsjon May-Britt Halvorsen 

maybritt.halvorsen@rodekors.org