Røde Kors-fadder – gir barn i nød en mulighet!

Uendelig mange barn er uskyldige ofre for fattigdom, konflikt naturkatastrofer og forfølgelse. Ca. hvert 10. sekund dør et lite barn av sult og underernæring. Og hvert femte sekund blir et nytt barn drevet på flukt.

Akkurat nå tilsvarer antall på barn på flukt ca. 30 millioner med alt det medfører av usikkerhet og traumer. Ofte har de flyktet alene fordi foreldrene er døde eller ikke har mulighet til å bli med. Bare i Syria er over 3 millioner barn på flukt.

Røde Kors-faddere hjelper mange av disse barna. Som fadder er du en svært viktig livredder. Din støtte er først og fremst viktig for å få barn til å vokse opp og få helsehjelp og behandling for ulike sykdommer som er enkle å bekjempe og forebygge.

Røde Kors faddere hjelper også med å bekjempe sult og å gi dem beskyttelse og omsorg. Røde Kors-faddere gir dermed barn mulighet til å være barn og til å vokse opp.

Røde Kors-faddere bidrar med støtte til konkrete prosjekter for å bedre levekårene og mulighetene til barn og deres familier i blant annet Pakistan, Guatemala, Sør Sudan, Somalia, Burundi og Syria. I tillegg bidrar faddere med støtte når det er behov for akutt nødhjelp ved for eksempel jordskjelv, eller når folk må legge på flukt på grunn av konflikt og forfølgelse slik vi ser nå i Bangladesh.