Invitasjon til Omsorgsrådets årsmøte 12. februar

Omsorgsrådet inviterer alle sine frivillige til årsmøte 12.02.2018 kl. 18.00 i Kafé Muligheten.

Vi åpner med temaet: Beredskapsøvelser - hva, hvorfor og hvem

Pauser med enkel bevertning.

Dagsorden:


1. Valg av møteleder, to referenter og to til å underskrive protokoll
2. Årsberetning 2017
3. Handlingsplan 2018
4. Valg på Omsorgsråd for 2018
På valg: Leder 2 år og nestleder 1 år
Benkeforslag er mulig.

Kun medlemmer kan stemme ved valget. Hvis du ikke er medlem, har du mulighet til å melde deg inn i Røde Kors under møtet.

Påmelding til asflags@gmail.com innen 5.2

Vel møtt!