Pasientbiblioteket

Besøk hos Pasientbiblioteket på Martina Hansens Hospital

22. oktober hadde Besøkstjenestens leder, Liv Johansen, og koordinator Ina Lindblom, gleden av å besøke Pasientbiblioteket på Martina Hansens Hospital. De ni frivillige hadde sitt årlige bokmøte, der de bestemmer hvilke bøker som skal kjøpes inn for gjenstående midler. Martina Hansens Hospital gir hvert år 15.000 kr til biblioteket, til innkjøp av nye bøker og tidsskrifter. Sykehuset inviterer også de frivillige med på julebord, og de frivillige spiser lunsj sammen med de ansatte. "Martina Hansens Hospital tar veldig godt vare på oss", sier Ranveig G. Anderssen, som har vært med siden 2001. Ranveig fikk i 2013 Norges Røde Kors sitt fortjenestediplom og nål, for sin fantastiske innsats hos Pasientbiblioteket.

 På bildet: Kari Lisbeth Stokke, Anne Lid Hagen, Laury Skar, Karen Reiersen, Liv Rivelsrud, Ranveig Anderssen, Anne- Lise Helland, Wenche Lund. Også med i Pasientbiblioteket, men ikke på bildet: Lisbeth Sanderud, Lise Lunde og Kari Linjordet.

De frivillige opererer etter mottoet "Bare jeg får gledet én pasient, er jeg fornøyd". Og de får nok gledet mange pasienter, ettersom boktrallen er tilstede på sykehuset hver mandag og torsdag, med ca. 25 utlån hver dag. De frivillige bruker mye tid på samtaler med pasientene, i tillegg til å låne ut bøker. Anne Lid Hagen forteller at hun synes det beste er å snakke med pasientene; "Vi finner alltid noe å prate om. Alle er på samme nivå som pasient, enten man er direktør eller hva det skulle være." Anne har vært med siden 2007, og fikk tildelt Besøkstjenestens 10-årsnål på årsmøtet for 2017. Og hun er ikke den eneste som har vært med lenge, faktisk er gjennomsnittstiden for de frivillige i Pasientbiblioteket hele 8 år. Dette er altså den mest populære aktiviteten i Bærum Røde Kors, om man ser på antall år frivillige er aktive.

Du kan lese mer om Pasientbiblioteket på Martina Hansens Hospital sine hjemmesider her.