Situasjonen i Ukraina og Røde Kors sin rolle

Her kan du lese litt mer om situasjonen i Ukraina, hvordan Røde Kors arbeider og hvordan du kan støtte arbeidet internasjonalt og her i Bærum.

Oppdatert pr. 31.03.2022

Vi i Røde Kors er svært bekymret for situasjonen som utspiller seg i Ukraina og nabolandene. Det er mange mennesker som har flyktet landet sitt, og nå er på vei ut i store deler av Europa.

I løpet av de siste ukene har vi sendt direkte økonomisk støtte til våre søsterforeninger i Ukrainsk og Polsk Røde Kors, og vil forsete med dette via overføring av egne midler og diverse innsamlinger

Bærum Røde Kors er i beredskap, og er beredt for en eventuell anmodning om bistand for engasjement for flyktninger som ankommer Bærum eller våre nabokommuner. Det foregår nasjonale og lokale vurderinger på opprettelse av mottakssenter, støtte- og bostedløsninger for dem som ankommer Norge.

Pr. i dag har ikke Bærum Røde Kors mottatt en anmodning om bistand lokalt, og vi avventer situasjonen for å se hvordan vi kan engasjere oss her i Bærum eller nabokommunene.

Takket være stort engasjement har vi p.t. tilstrekkelig antall frivillige til å bistå oss på kort varsel ved en eventuell anmodning for å bistå lokalt hvis situasjonen endrer seg.

Behovet for frivillige i våre ordinære aktiviteter, som blir påvirket av situasjonen, er fremdeles stor. Det er per dags dato forespeilet at Bærum kommune kommer til å bosette 700 flyktninger i 2022. Det er nå stort behov for frivillige i våre aktiviteter, som flyktningguide, Barnas Røde Kors og andre. Hvis du ønsker å bistå med dette, meld deg opp som frivillig hos oss her

Eventuelle spørsmål kan rettes til koordinator for frivillighet, Arill Gjøsund på e-post arill.gjosund@redcross.no

Hvordan kan jeg bidra til arbeidet i Ukraina?

Vi anbefaler alle å støtte arbeidet til Røde Kors i Ukraina og nabolandene. Den beste måten å gjøre dette på nå er å bidra med penger.

Vi er ikke stand til å ta imot donasjoner av klær og andre varer og det er per i dag ikke mulig å frakte dette inn i Ukraina.

Du kan støtte Røde Kors sitt arbeid i Ukraina og nabolandene ved å støtte på:

  • VIPPS til 2272 (valgfritt beløp)
  • SMS "BIDRA" til 2272 (250 kr)
  • Kontonummer: 8200 06 10190

Frivillighet og engasjement i Bærum:

Vi har enda ikke mottatt et oppdrag fra kommune eller øvrige myndigheter. Vi har heller ikke noen mottak av klær eller annet utstyr, for utdeling i Norge eller tilsending av dem som er rammet. Vi vil komme tilbake til dere så snart vi har mer informasjon.

For andre som ønsker å melde seg som frivillig til våre ordinære aktiviteter her i Bærum, kan dere melde dere inn via denne lenken, og så vil vi ta kontakt i løpet av få dager. Det er stadig behov for frivillige til de fleste av våre aktiviteter. Les mer om våre aktiviteter på våre nettsider.

Bistå med bolig til flyktninger?

Ønsker du å bistå med å låne ut/leie ut bolig til dem som ankommer Bærum så er det Bærum kommune som håndterer dette. Du kan lese mer på deres nettsider på hvordan dette forvaltes, og kontaktinfo til dem - flyktning@baerum.kommune.no

Kan jeg dra til Ukraina for å bidra?

Røde Kors i Norge sender ikke frivillige til oppdrag internasjonalt, men samarbeider alltid med det respektive lands Røde Kors/Røde Halvmåne-forening som stiller lokale frivillige til rådighet. Frivillige i Ukraina er i gang med å støtte de som er rammet. De distribuerer klær, mat og tilbyr overnatting.

Arbeidet i Ukraina og nabolandene:

Team fra Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) er til stede i Ukraina, og støtter Ukraina Røde Kors med både økonomisk og operasjonell støtte. Røde Kors-bevegelsen har fått flere trailere med nødhjelp inn i Ukraina som distribueres videre i landet. ICRC sender mer ressurser og personell inn i landet så innsatsen raskt kan oppskaleres når sikkerhetssituasjonen tillater det.

Frivillige fra Ukraina Røde Kors (URK) er aktive over hele landet, og er gang med å støtte de som er rammet. Disse distribuerer klær, mat, tilbyr overnatting og gir førstehjelp der det er nødvendig. De prøver også å evakuere de som ikke har kommet seg i sikkerhet, og det gis prioritet til kvinner, barn og eldre.

Flere av nasjonalforeningene i nabolandene omkring Ukraina har opprettet innsamlingsaksjoner for å støtte nødhjelpsresponsen. Mange flyktninger har krysset grensene, og nasjonalforeninger bistår med mottak av disse, midlertidig innkvartering, førstehjelp, psykososial førstehjelp, transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne, støttetjenester, og familiegjenforeningstjenester.

Her kan du lese mer om arbeidet Røde Kors gjør i og omkring Ukraina

Oppsporingstjenesten og kontaktinfo:

Oppsporingstjenesten i Røde Kors kan bistå med å gjenopprette kontakten mellom de som har kommet bort fra hverandre i krigen. Dersom du savner noen i Ukraina, ber vi deg å ta kontakt på tracing@redcross.no eller ring 22054000 og spør etter Oppsporingstjenesten.