Bærum Røde Kors søker ny frivillig aktivitetsleder til Møteplass for menn

Møteplass for menn er en uformell og meningsfull møteplass for menn i alle aldre som arrangeres i regi av Bærum Røde Kors.

Dette er en lavterskel-aktivitet og her får deltakerne mulighet for å utvide sitt nettverk, øve på å snakke norsk samt være med på ulike aktiviteter.

Møteplassen ble startet opp for et år siden, og består nå av en flott gjeng deltakere og frivillige som møtes hver onsdag ettermiddag på Røde Kors huset. Vi spiser lunsj sammen før dagens aktivitet, hvor programmet er veldig variert. Møteplass for menn har vært på Kolsåstoppen, landskamp på Ullevål, hørt på foredrag om, og diskutert temaer som norsk historie, statsforvaltning, det norske kongehuset, besøkt rådhuset og hilst på ordføreren, møtt Bettan på gåtur og veldig mye mer!

Som aktivitetsleder vil du bli kjent med mange hyggelige personer fra alle verdenshjørner og bli del av en engasjert og veldig hyggelig frivilliggruppe. Du får ta del i meningsfullt frivillig arbeid som du selv kan være med til å sette ditt preg på.

Arbeidsbelastningen er ikke stor, det er ønskelig at du deltar på aktiviteten på onsdager fra kl 11.30-15.00, men det er ikke krav om at du kan stille hver uke. Ut over dette vil det være møter med frivilliggruppa noen få ganger i året, samt noen få planleggingsmøter og samlinger for aktivitetsledere i Røde Kors.

Du vil få opplæring, oppfølgning og støtte fra ansattkoordinator og de andre frivillige, og vil på sikt være den som holder tråden i aktiviteten, frivilliggruppa og aktivitetsprogrammet. Det vil også være en nestleder i aktiviteten som du vil samarbeide tett med. Dette er et frivillig verv.

Ta kontakt med Katrine på telefon 463 31 502 eller epost katrine.sanaker@redcross.no hvis du vil høre mer.