Bærum Røde Kors inviterer alle frivillige til sommerfest