Bli næringslivspartner

Bærum Røde Kors ønsker samarbeid med det lokale næringsliv.

Hvorfor samarbeide med Bærum Røde Kors?

Bærum Røde Kors har som oppgave å hindre, lindre og avdekke nød i vårt nærområde. Samarbeidet med næringslivet vil gjøre det mulig for Bærum Røde Kors å hjelpe flere mennesker i lokalmiljøet i sårbare livssituasjoner. Sammen med våre næringslivspartnere vil vi finne frem til prosjekter og aktiviteter som styrker det humanitære arbeidet til Bærum Røde Kors og skaper verdier for den enkelte bedrift. Verdier for bedriften kan for eksempel være mer engasjerte medarbeidere, styrket omdømme, kompetanseutvikling og konkretisering av bedriftens samfunnsansvar.

Omdømme

Myndigheter, media, kunder, investorer og ansatte er i økende grad opptatt av næringslivets evne til å ta samfunnsansvar. Oppfatningen av hvordan en bedrift tar samfunnsansvar er sentral for bedriftens omdømme, og det stilles høye krav fra kunder og offentlighet til hvordan næringslivet skjøtter forholdet til sine omgivelser. Som Røde Kors-sponsor kan din bedrift få vist at den tar ansvar i møte med humanitære utfordringer, og får mulighet til å profilere seg sammen med en av verdens sterkeste merkevarer.

Engasjement og positivt arbeidsmiljø

Samfunnsansvar motiverer og styrker fellesskapsfølelsen, skaper entusiasme og bygger intern stolthet gjennom konkretisering av bedriftens verdier. Ansatte i din bedrift får mulighet til å engasjere seg som frivillig i humanitære aktiviteter i regi av Bærum Røde Kors. Dette kan være for eksempel som flyktningguide, i vårt ungdomsprosjekt, norsktrening for innvandrere, besøkstjeneste, leksehjelp, hjelpekorps eller beredskapsvakt.

Hvordan samarbeide med Bærum Røde Kors?

  1. Samarbeidspartner

    Som samarbeidspartner har du mulighet til å støtte Bærum Røde Kors sitt arbeid i lokalsamfunnet gjennom økonomisk støtte, produkter eller tjenester Bærum Røde Kors har behov for.

    Som samarbeidspartnere har vi en felles interesse i å løfte Bærum Røde Kors sitt arbeid i lokalmiljøet. Dette kan også være gjennom hjelp til innsamling av økonomisk støtte eller på andre måter bidra til at Bærum Røde Kors sitt arbeid blir kjent.

  2. Hovedpartner

    Som Bærum Røde Kors hovedpartner er du sikret bransjeeksklusivitet og en mulighet til å profilere ditt samarbeide ved bruk av Bærum Røde Kors sin logo. Gjennom tett oppfølging av vår næringslivskontakt kommer vi sammen frem til hvordan vi kan profilere vårt samarbeide.

    Økonomisk støtte fra en hovedsponsor er 250 000,- kr eller mer pr. år. Dette kan være både i form av penger og/ eller tjenester og produkter som Bærum Røde Kors har behov for.

For mer informasjon, ta kontakt med vår næringslivsansvarlige Line Blichfeldt Knutson. Line.Knutson@redcross.no, mob: 97111861, tlf: 67806100.

Velværedag i Bærum
Bærum Røde Kors sine samarbeidspartnere
Bærum Røde Kors samarbeidpartner