Utleie på Røde Kors-huset

Fra høsten 2021 vil vi ikke ha anledning til å leie ut våre lokaler, grunnet stort behov for lokalene til eget bruk.