Aktiviteter i Fet Røde Kors

Fet Røde Kors

Fet Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom våre omsorgsaktiviteter.

Adresse
Faldalsveien 60, 1900 FETSUND
Telefon
97024802
E-post
fet@rodekors.org
Leder
Nils Erik Sundsbø
Nestleder
Frank Rismyhr

Velkommen

Våre arbeidsgrupper og aktiviteter gir et omfattende tilbud til kommunens innbyggere. Gjennom Norges Røde Kors bidrar vi med økonomisk støtte og informasjonsvirksomhet ved kriser og katastrofer. Denne store aktiviteten er ressurskrevende både når det gjelder innsats og økonomi, men likevel givende for de mange som deltar.

Vi inviterer deg til å bli medlem og frivillig i Fet Røde Kors. Du kan kontakte oss direkte og vi viser til informasjon om våre tillitsvalgte under de ulike aktivitetene.

Se våre aktiviteter nederst! 

Lokalene våre

Utleie av våre lokaler

Kontakt oss

Leder: Nils Erik Sundsbø

mob. 970 80 570 / post@sundsbo-c.no

Nestleder: Frank Rismyhr

mob. 924 20 515 / frankrismyhr7@gmail.com

Styremedlem/ sekretær: Ann Tveter

mob. 986 04 089 / ann.tve@online.no

Styremedlem/ økonomiansvarlig: Nils Fossen

mob. 951 23 563 / nils.fossen@icloud.com

Styremedlem: Andrew Glanville

mob. 942 77 275 / glanville4@msn.com

Styremedlem: Inger Anne Hagen

mob. 913 20 714 / ingerannehagen@hotmail.com

Styremedlem: Grethe Dalberg

mob. 970 24 802/ gdalberg@online.no

Varamedlem: Knut Viken

mob. 974 69 062/ knuviken@online.no

Varamedlem: Dagfinn Sundsbø

mob. 977 65 835 / dagfinn.sundsbo@gmail.com

Leder besøkstjenesten: Inger Anne Hagen

mob. 913 20 714 / ingerannehagen@hotmail.com

Leder ATF (aktivitet og tiltaksgruppe funksjonshemmede): Wenche Ness

mob. 906 21 285 / wenche.ness@hotmail.com

Leder AHA (hus og aktivitetsgruppe): Aud Magnussen

mob. 930 22 328 / aud.magnussen@live.no

Leder flerkultur: Karin Sundsbø

mob. 905 90 766 / karin.sundsbo@hotmail.com

Aktiviteter hos oss