Aktiviteter i Fet Røde Kors

Fet Røde Kors

Fet Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom våre omsorgsaktiviteter.

Adresse
Faldalsveien 60, 1900 FETSUND
Telefon
97024802
E-post
gdalberg@online.no
Leder
Grethe Marie Dalberg
Nestleder
Elisabeth R. Nygård

Velkommen

Våre arbeidsgrupper og aktiviteter gir et omfattende tilbud til kommunens innbyggere. Gjennom Norges Røde Kors bidrar vi med økonomisk støtte og informasjonsvirksomhet ved kriser og katastrofer. Denne store aktiviteten er ressurskrevende både når det gjelder innsats og økonomi, men likevel givende for de mange som deltar.

Vi inviterer deg til å bli medlem og frivillig i Fet Røde Kors. Du kan kontakte oss direkte og vi viser til informasjon om våre tillitsvalgte under de ulike aktivitetene.

Lokalene våre

Utleie av våre lokaler

Kontakt oss

Leder: Grethe Dalberg

mob. 970 24 802 / gdalberg@online.no

Nestleder: Elisabeth Nygaard

mob. 464 53 787 / betta.rn@hotmail.com

Sekretær: Ann Tveter

mob. 986 04 089 / ann.tve@online.no

Kasserer: Eskill Larsen

mob. 920 27 576 / eskill@online.no

Styremedlem: Nils Erik Sundsbø

mob. 970 80 570/ niie-s@online.no

Styremedlem: Dagfinn Sundsbø

mob. 977 65 835 / dagfinn.sundsbo@gmail.com

Styremedlem: Inger Hagen

mob. 913 20 701 / ingerannehagen@hotmail.com

Styremedlem: Nils Fossen

mob. 951 23 563 / lufo@online.no

Leder omsorg: Solfrid Stensby

mob. 920 13 778 / solf-ste@online.no

Leder ATF (aktiviet og tiltak funksjonshemmede): Wenche Ness

mob. 906 21 285 / wenche.ness@hotmail.com

Leder AHA (hus og aktivitetsgruppe): Aud Magnussen

mob. 930 22 328 / aud.magnussen@live.no

1. Vara Rune Eriksen

mob. 994 46 355 / runeeriksen23@gmail.com

2. Vara Knut Viken

mob. 974 69 062 / knuviken@online.no

 

Aktiviteter hos oss