Om Fet Røde Kors

Vi drifter Røde Kors-huset 'Ungdommen' og står for utleie, dugnadsarbeid, innkjøp og daglig tilrettelegging.
Vi er en aktiv forening som gir hjelp til mange og aktivitetstilbud til alle. Huset vårt drives som selskapslokale for utleie ved siden av å huse egne aktiviteter.
Styret i Fet Røde Kors leder lokalforeningens virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.