Aktiviteter underlagt styret

Vi har flere aktiviteter som er underlagt vårt styre.

  • Røde Kors distribuerer Fet Menighetsblad
  • Utkjøring av mat i samarbeid med Fet kommune 3 dager i uken.