Om Fet Røde Kors

Vi er en aktiv forening som gir hjelp til mange og aktivitetstilbud til alle. Huset vårt drives som selskapslokale for utleie ved siden av å huse egne aktiviteter.

Våre arbeidsgrupper og aktiviteter gir et omfattende tilbud til kommunens innbyggere. Gjennom Norges Røde Kors bidrar vi med økonomisk støtte og informasjonsvirksomhet ved kriser og katastrofer. Denne store aktiviteten er ressurskrevende både når det gjelder innsats og økonomi, men likevel givende for de mange som deltar.

Vi inviterer deg til å bli medlem og frivillig i Fet Røde Kors. Du kan kontakte oss direkte og vi viser til informasjon om våre tillitsvalgte under de ulike aktivitetene.