Aktiviteter i Nannestad og Gjerdrum Røde Kors

Nannestad og Gjerdrum Røde Kors

Nannestad og Gjerdrum Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom redningsarbeid og omsorgsaktiviteter.