Ekstraordinært årsmøte

Her er saksdokumentet:

Valgkomiteens innstillinger:

  • Nestleder:             Jan-Erik Martinsen
  • Styremedlem:       Heidi Elisabeth Steen

Andre forslag som er mottatt til valgkomiteen innen fristen:

  • Styremtedlem:      Berit F. Granmo
  • Styremedlem:       Trond-Eirik Ege

Valgkomiteen har bestått av:

  • Ann-Helen Sæther (leder)
  • Laila Øvrum
  • Malin Nilsson

Valgkomiteen har ikke kommet frem til en enstemmig innstilling.
Valgkomiteens innstilling er et enstemmig styre i lokalforeningen sin anbefaling.