Om Nes Røde Kors

Å være frivillig er meningsfylt, berikende og gir deg mange fine opplevelser og nye kontakter. I løpet av ett år gjør 50 000 frivillige en fantastisk innsats for andre mennesker gjennom aktivitet i Røde Kors.

Som frivillig kan du engasjere deg som f.eks besøksvenn, du kan hjelpe barn og unge med lekser, støtte og veilede flyktninger som kommer til Norge, bli med i Hjelpekorpset og delta i aktiviteter for barn og unge i ditt nærmiljø. Det beste av alt er at du som enkeltmenneske utgjør en forskjell i samfunnet.