Styret i Nes Røde Kors

Røde Kors er en demokratisk organisasjon som velger sitt styre på årsmøtet, hvert år.

Styret består av (2020):

  • Leder: Berit F. Granmo
  • Nestleder: Per Brauterfallet
  • Styremedlem: Brit Karin Fagersand
  • Styremedlem: Trond-Eirik Ege
  • Styremedlem: Gitte Drescher
  • Styremedlem: Siw-Malin Bye Iversen
  • Varamedlem: Else Gåsland
  • Varamedlem: Rønnaug Bakke
  • Styremedlem lokal-råd Omsorg: 
  • Styremedlem lokal-råd HJK: Marit H. Brauterfallet