Aktiviteter og frivillige i Nesodden Røde Kors

Nesodden Røde Kors

Nesodden Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Velkommen! 

Nesodden Røde Kors er en lokalforening i Akershus med mange frivillige innenfor hjelpekorpset (førstehjelp, søk og redning) og flere omsorgsaktiviteter (flyktningguide og besøkstjeneste).

Som frivillig i Røde Kors blir du med i en åpen og inkluderende organisasjon. Du vil få opplæring og veiledning, bevis for dine opparbeidede kompetanser, samt muligheter for å drive med aktiviteter tilpasset din tid, ditt nivå og dine interesser.

Følg oss på vår Facebook-side. Her kan du også følge vårt Hjelpekorps på Facebook og Instagram.

Aktiviteter hos oss