Aktiviteter og frivillige i Nesodden Røde Kors

Nesodden Røde Kors

Nesodden Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Myklerudveien 140, 1454 FAGERSTRAND
Telefon
99562673
E-post
leder@nesoddenrodekors.no
Nestleder
Tone Rose Gjøvik Todalshaug
Leder
Margaret Heggen

Velkommen! 

Følg oss på vår Facebook-side. Her kan du også følge vårt Hjelpekorps på Facebook og Instagram.

Aktiviteter hos oss