Blide frivillige i Nittedal Røde Kors

Nittedal Røde Kors

Nittedal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Vargveien 10, 1488 HAKADAL
Telefon
474 88 832
E-post
leder@nittedalrodekors.no
Leder
Gitte Christine Korvann
Nestleder
Daniel William Ekroll-Verstegen

Årsmøte 2022

Nittedal Røde kors avholder årsmøte onsdag 16. februar på Røde Kors-huset i Hakadal kl 1830. Om nødvendig pga den tiltagende smittesituasjonen, blir det gjennomført på Teams samme dato

Saker som skal fremmes på årsmøtet må være styre i hende innen 31. januar ihht vedtektene.

Kandidater til valgene kan varsles til valgkomiteen v leder Marianne Holberg (Arnesen)

Følg oss på Facebook. Her kan du også følge våre sider: Røde Kors Ungdom og våre flerkulturelle aktiviteter.

Våre aktiviteter