Blide folk på Fellesverket Vis bildetekst
Foto Røde Kors

Fellesverket Nesodden

Aktivitetshus for ungdom på Sletta.

I februar 2022 åpnet Røde Kors Fellesverket på Nesodden. Fellesverket er et gratis aktivitetstilbud og ungdomshus med matservering for ungdom fra 8. klasse til 19 år, hvor ungdom møtes og henger, lærer og mestrer - støttet av trygge voksne.

Vi tilbyr åpen møteplass, spill, kurs, musikk, arbeidstrening, gatemekling og diverse andre aktiviteter. Fellesverket har også praksisplasser for elever fra videregående.

Vi planlegger etter hvert også å tilby leksehjelp og andre aktiviteter i samarbeid med ungdommen.

Ansatte: 

Børre
Børre Frydenlund
Leder (Vikar for Elisabeth Larsen)
E-post
borre.frydenlund@redcross.no
Mobil
400 81 955
Daniel E Fosberg
Daniel Earl Fosberg
Miljøarbeider
E-post
daniel.earl.fosberg@redcross.no
Mobil
984 80 224
Karoline Heia Magdal 2024
Karoline Heia Magdal
Miljøarbeider
E-post
karoline.heia.magdal@redcross.no
Mobil
958 15 083
elisabeth på fellesverket lite bilde
Elisabeth Larsen (i permisjon)
Leder
E-post
elisabeth.larsen@redcross.no
Mobil
955 23 007