En gatemegler snakker til noen på gata. På ryggen står det skrevet gatemegler på genseren.

Gatemegling

Gatemeglere sørger for at ungdom får redskaper til å kommunisere, i stedet for å slå.

Se om gatemegling finnes i en lokalforening nær deg

Skriv inn ditt postnummer eller velg fylke:


  Det kan være vanskelig å håndtere følelsene som oppstår i en konflikt. Da kan det være lett å ty til vold, enten fysisk eller psykisk. I gatemegling trener ungdommene på å gjenkjenne og uttrykke følelser og behov som oppstår i konflikter.

  Løser egne og andres konflikter

  Grunntanken for Røde Kors Gatemegling er at det er de unge selv som er best egnet til å endre det som skaper utrygghet i miljøene deres. Gjennom flere kurs blir ungdommene rustet til både å mestre egne  konflikter og megle i andres.

  Forebygger bruk av vold

  Gatemegling virker voldsforbyggende fordi ungdommene blir satt  i stand til å håndtere konflikter før det bygger seg opp til voldsbruk og negative motsetninger  mellom ulike grupper. I mer omfattende konflikter der ungdom er involvert, vil også voksne frivillige kunne tilby forsonings­prosesser. Røde Kors Gatemegling samarbeider med mange forskjellige lokale aktører som fritidsklubber, skole, utekontakt, politi, konfliktråd og flyktningmottak.

  Krav til frivillige