Lys opp litt for en annen på årets mørkeste dag

Den 21. desember er det årets mørkeste dag, vintersolverv. For mange betyr det at det nå går mot lysere tider. Andre opplever alle dager som like mørke, uansett. La oss lyse litt opp for dem!

Vi i Røde Kors oppfordrer alle til å bruke denne mørkeste dagen til å se seg litt ekstra rundt i omgangskretsen for å se om det er noen som kanskje sliter og trenge litt støtte. Noen som kan bli glad for en prat? En telefonsamtale, en rusletur, et kafébesøk? Det er ofte ikke så mye som skal til – den beste medisinen for et menneske er et annet menneske. Og det er så godt å kjenne at en kan være litt til hjelp!

Vi ønsker å etablere Årets mørkeste dag som en årlig dag for å skape oppmerksomhet rundt ensomhet og for å oppfordre alle om å lyse opp litt ekstra for en som kanskje trenger det.

Ensomhet kan ramme de fleste, både ung og gammel, fattig og rik, sårbar og ressurssterk – eller din venn eller bekjent. Det er vi som er der ute blant folk som har muligheten til å se og gjøre noe for de som er ensomme. Vi må bare se etter!

Juletiden kan forsterke ensomhetsfølelsen. Minne oss på savnet etter noen, familie eller venner. Ensomheten kan kjennes ekstra vond når "alle andre" har sine fellestradisjoner og er sammen. Selv om det å se ensomme er en oppgave som bør oppta oss hele året, er høytider spesielt sårbare for mange og en tid det er spesielt viktig å bry seg.

Vi vet kanskje at én av ti eldre over 75 år oppgir at de opplever en sterk grad av ensomhet og isolasjon. Ikke så åpenbart, men tallet blant unge er også høyt. Ungdatas undersøkelse blant elever i ungdomsskole og videregående skole viser at ensomhet er et stort problem. I mange kommuner sier mellom 25 og 30 prosent av ungdommene at de er mye plaget av ensomhet. I Akershus svarer 1 av 5 ungdommer at de opplever sterk grad av ensomhet.

Det er også forholdsvis store forskjeller mellom jenter og gutter på opplevd ensomhet. Blant jenter på 10. trinn og 1. og 2. videregående oppgir over 30 prosent i Norge at de er ganske eller veldig mye plaget av ensomhet. I mange tilfeller er det ikke så mye som skal til for å lette litt på den tunge følelsen. Sett av tid, snakk med og aller viktigst; lytt! Mange ønsker kontakt for å snakke om problemene sine, men vet ikke alltid hvordan, eller med hvem.

Mange av Røde Kors sine aktiviteter og tilbud går ut på at våre frivillige gir litt av sin tid og omsorg for å hjelpe andre. De fleste aktivitetene til Røde Kors har som filosofi at menneske møter menneske – det er det god helbred i. Det betyr at om du er en som vil gjøre noe for andre eller er ensom, ja så er det en plass til deg i Røde Kors. Men det aller viktigste er at alle som ser ensomhet, gjør noe!

Vi skal ikke ta med alle aktivitetene i Røde Kors, men har lyst til å spesielt nevne "Kors på halsen", hvor alle under 18 år kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for dem. Der får unge snakke med en voksen de kan stole på, det er gratis og anonymt. De unge kan fortelle om alt, både de gode tingene og det de synes er vondt og vanskelig.

Livet blir faktisk litt lettere når du har noen å snakke med, det gjelder absolutt alle i alle aldre. Derfor, lys opp for noen på årets mørkeste dag!

Vær en-som bryr seg om den som er ensom.