Distriktsårsmøtet 2019

I år avholdes distriktsårsmøtet og inspirasjonskonferansen ved X-meetingpoint ved Hellerudsletta 23.-24. mars 2019.

Påmeldinger til begge dager er fremdeles mulig fra delegater, observatører, frivillige og alle andre deltakere: PÅMELDING HER.

Merk at det er en egenandel som tillegges lokalforeningen, så deltakelse skal avklares med din leder. I år er det et noe begrenset antall rom tilgjengelige for de som overnatter fra lørdag til søndag, det er derfor en fordel å være ekstra tidlig ute med din påmelding.

Årsmøtelørdag 23. mars

Dette er dagen hvor vi skal bestemme retningen for Røde Kors i vårt fylke og hvor vi skal velge nye ledere til vårt distriktsstyre, distrikts-råd (Omsorg, Ungdom og Hjelpekorps), kontrollkomité og valgkomité m.m.

  • Åpning kl. 10:00 med årsmøtetale ved president Robert Mood (registrering fra kl. 09:00)
  • Valgmøtene for rådene gjennomføres lørdag kl. 11:00 etterfulgt av lunsj kl. 12:30
  • Distriktsårsmøtet holdes lørdag kl. 13:30 til ca. 17:00. Festmiddag fra kl. 19:00

Årsmøtedokumenter med tilhørende saksgrunnlag gjøres tilgjengelig på denne siden 1. mars 2019.

Årsmøtepapirer 2019 Akershus Røde Kors

Vedlegg 1 - Lover for Akershus Røde Kors (Vedtatt 2015)

Inspirasjonssøndagen er en arena for inspirasjon, erfaringsutveksling og sosialt samvær med mange kjente og spennende foredragsholdere. Her blir det parallelle sesjoner med aktuelle tema for deg og din avdeling. Her ønsker vi at så mange som mulig deltar, om du er leder eller ikke, spiller ingen rolle. Lokalforeningslederne har et ansvar for å få med flest mulig frivillige og medlemmer fra deres forening til denne viktige dagen. 

Fullstendig program for søndag finnes her.