Ikke alt er greit i Akershus

Ungdommene våre sliter. Svært mange unge i dag opplever at de ikke har noen å gå til når de sliter, avdekker en helt fersk rapport fra Røde Kors.

Helsesøstre sier at de må avvise unge i døra, og at de ikke har tid til å jobbe forebyggende.  Bak alle tall er det et barn du kjenner. Det kan være nabogutten, eller den unge ekstrahjelpen i matbutikken. Er du en av dem som ikke helt vet hvordan du kan bidra? Da bør du lese videre. 

Mange har ingen å snakke med 

I en helt fersk rapport har Røde Kors spurt ungdommer selv hvem de søker støtte fra. Svaret overrasket selv oss som er tett på ungdom gjennom flere av våre aktivitetstilbud landet rundt. En av fire av ungdommene i undesøkelsen holder problemer for seg selv. De snakker ikke med noen om dem. Nesten ingen av ungdommene søker først støtte fra voksenpersoner som helsesøster, trener eller samtaletilbud. De fleste snakker med venner, og mange snakker først med foreldrene sine. Disse funnene gjør oss bekymret.

Hva med ungdom som ikke har nære venner eller en støttende familie? Hva med alle dem som ikke har noen å snakke med? For oss er disse funnene en viktig påminnelse om at det ikke finnes ett enkelttiltak som vil løse alle utfordringer. Vi må gå hverdagslivet og storsamfunnet vi lever i etter i sømmene for å se hva vi kan gjøre bedre, og hvordan.

Psykisk helseplager øker blant unge

Stadig flere sliter psykisk  
Andelen ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager, fortsetter å øke. Ensomhetstallene har aldri vært høyere siden Ungdata startet sine landsomfattende undersøkelser i 2010. En av fem jenter i ungdomsskolen har et høyt nivå av depressive symptomer. I Akershus er mer enn en av ti ungdomsskoleelever mye plaget av depressive symptomer. Omtrent en av ti har ikke en eneste fortrolig venn og en av fem er mye plaget av ensomhet.

Ikke bare mørke skyer

Heldigvis er det ikke bare mørke skyer. Ungdommene i Akershus trives bedre på skolen enn landsgjennomsnittet. Ungdom i Akershus ligger også omtrent på landsgjennomsnittet når de blir spurt om de tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv. De fleste av barna våre har det bra, men dessverre gjelder dette ikke alle. Hele tre av ti ungdommer tror ikke at de får et godt liv. 

Røde Kors har aktiviteter for barn og unge i de fleste kommunene i Akershus. Vi ser med bekymring på trendene vi opplever rundt større ulikhet, økt fattigdom og det stresset og presset ungdom opplever i hverdagen. 

Dette er våre oppfordringer til alle i Akershus:

Til deg som er voksen, vis at du bryr deg. Legg vekk mobilen og vær til stede i hverdagssamtalene. Spør hvordan det går på skolen, med venner, på fritiden. Spør en gang til om du ikke får svar første gangen. I en travel hverdag er det lett at vi haster forbi uten å si hei eller spør hvordan det går. Du kan være den ene viktige personen som gjør en forskjell for det ene barnet.

Til deg som er lokalpolitiker

Du bruker allerede mye av tiden din på et engasjement for hjembyen og bygda. Til deg har vi tre helt konkrete råd basert på våre erfaringer og det ungdommene forteller oss i vår nye rapport: 

  1. Støtt opp om åpne møteplasser hvor ungdom kan henge uten forventingsstress og press. Tenk langsiktig når det kommer til støtteordninger for forebyggende arbeid blant ungdom. 
  2. Sørg for at det finnes nok helsesøstre og andre voksenpersoner på skolene. Dette er dessverre ikke tilfelle i mange kommuner i dag. Helsedirektoratets minstenorm for antall barn per helsesøster i 100 % stilling må følges. På barneskolen skal en helsesøster ha ansvar for 300 barn, på ungdomsskolen 550 barn, og på videregående skoler 800 barn. 
  3. Prioriter tiltak rettet mot familier med lavinntekt, slik at ungdom fra disse familiene får samme muligheter til å delta i samfunnet som andre ungdommer. Altfor mange faller utenfor på grunn av økonomi. 

Til deg som er ungdom

Det er helt vanlig å synes at livet er vanskelig av og til. Det finnes voksne som er her for deg, uansett hvordan du føler deg. Tørr å spørre om hjelp om du sliter.  
 
Kraften i å bry seg. Alt er ikke greit i Akershus, men vi har tro på at vi sammen kan bygge solide samfunn hvor ungdommene våre trives. Vi ser hver dag, gjennom våre frivillige aktiviteter, kraften i det å bry seg. La oss gå høstens skolestart og kommunebudsjettprosess i møte med ett klart mål: flere unge i Akershus skal ha trygge voksenpersoner rundt seg.