Livet som ungdomsdelegat

Drømmer du om å jobbe i utlandet for Norges Røde Kors og få internasjonal arbeidserfaring med humanitært arbeid, organisasjonsutvikling og prosjektledelse?

Da bør du se nærmere på Ungdomsdelegatprogrammet til Røde Kors Ungdom! Som ungdomsdelegat kan du bidra med å utvikle Røde Kors-aktiviteter i Colombia, Nepal eller Madagaskar gjennom et 9-måneders utenlandsopphold. Kristine Nordås Toska fra Vestby og Ås Røde Kors er ungdomsdelegat i Colombia og forteller om sine erfaringer. 

Oppsettelse av mobil helseklinikk
Oppsettelse av mobil helseklinikk

Som ungdomsdelegat arbeider du med lokale frivillige, spesielt ungdom, for å utvikle aktiviteter innen ulike temaer. De frivillige jeg jobber med i Colombia er ofte ressurssterke ungdommer som er ivrige etter å gjøre en forskjell når og hvor det trengs. Som ungdomsdelegat er det min oppgave å hjelpe dem til å kunne ta ledelsen for å kunne hjelpe seg selv og andre.

Det er stort fokus på bærekraftig organisasjonsutvikling, og arbeidsoppgavene består blant annet av å planlegge aktiviteter og workshops sammen med de frivillige, skrive blogginnlegg og rapporter og å være med på ulike aktiviteter. Som ungdomsdelegat blir man ofte invitert med på det meste som skjer, noe som betyr at man også får reise rundt i landet og møte mange spennende mennesker, i tillegg til å være med på mange ulike aktiviteter. Jeg har blant annet få være med på en nasjonal kongress, å sette opp en mobil helseklinikk og delta på aktiviteter for mindreårige i fengsel.

Å være ungdomsdelegat er veldig interessant, men også veldig utfordrende. Det er et stort ansvar, mange arbeidsoppgaver, lange dager og lite fritid. Du blir kastet inn i noe nytt og må takle utfordringer etter hvert som de oppstår. Det krever at du må være tilpasningsdyktig, kreativ og evne å bruke den frivillige erfaringen din i en ny kontekst. Samtidig får du møte mennesker i ulike livssituasjoner, alt fra ungdom utsatt for vold til ledelsen for nasjonalforeningen.

Ungdomsdelegatene i Colombia. Sofie Sundström Bele til venstre og Kristine Nordås Toska til høyre
Ungdomsdelegatene i Colombia. Sofie Sundström Bele til venstre og Kristine Nordås Toska til høyre

En viktig del av jobben er også det kulturelle aspektet. Det er utfordrende å skulle jobbe i en annen kultur, og ikke minst på et annet språk, og man må ofte trå utenfor sin egen komfortsone. Du må tilpasse deg kulturforskjeller som mat, klesstil og språk, men også de «skjulte» forskjellene, som arbeidskultur og perspektiv på tid. I begynnelsen tar det tid å knekke de kulturelle kodene. Men du får også en unik mulighet til å bli kjent med Røde Kors i et annet land, og danne deg verdifulle erfaringer som du vil kunne ha utbytte av for resten av livet, både personlig og profesjonelt.

Ungdomsdelegatprogrammet til Røde Kors Ungdom er en unik mulighet til å få arbeidserfaring i det internasjonale bistandsmiljøet. Det gir både en unik mulighet til å utgjøre en forskjell, i tillegg til å danne grunnlag for et videre springbrett til en fremtidig karriere. Dessuten vil du få verdifulle erfaringer og kunnskaper som vil gjøre deg til en viktig ressurs for din egen nasjonalforsamling. Og ikke minst gi deg en opplevelse for livet!

Fakta om programmet

Ungdomsdelegatprogrammet er et utvekslingsprogram for Røde Kors-frivillige mellom 21 og 28 år. I 2017-2018 utveksles det delegater mellom Norge, Nepal, Madagaskar og Colombia. Man er ansatt som ungdomsdelegat i ett år; én måned forarbeid, ni måneder i felt og to måneder med etterarbeid etter hjemkomst. Arbeidsoppgavene og prosjektene til ungdomsdelegatene er varierte og utarbeides i forhold til vertsdistriktets behov og den kulturelle konteksten, i tillegg til den ungdomsdelegatens erfaringer og interesser. Det overordnede målet til programmet er å forbedre livene til sårbare mennesker, samt organisasjonsutvikling og kapasitetsbygging blant de frivillige.

Om du ønsker å vite mer om programmet eller søknadsprosessen, kan du lese mer her.

Søknadsfrist er 1.mars 2018.