Besøksvenn med hund

Melding om normalisering av Besøksvenn med hund

Røde Kors har holdt seg løpende oppdatert på informasjon og er glade for nå å kunne åpne opp for at kurs og andre situasjoner der hunder omgås hunder kan gjenopptas.

7. september gikk Røde Kors ut med beskjed om at alle aktiviteter for Besøksvenn med hund skulle stanses midlertidig, sett i lys av utviklingen av de siste ukers sykdomsutbrudd blant hunder over hele landet.

Røde Kors har holdt seg løpende oppdatert på informasjon og råd fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet, og er glade for nå å kunne normalisere situasjonen, dvs åpne opp for at også kurs og andre situasjoner der hunder omgås hunder kan gjenopptas.

Ut i fra det vi vet i dag er det ikke vesentlig smittefare mellom hunder, se Mattilsynets uttalelse her.

Samtidig vil vi oppfordre frivillige til å utvise fortsatt varsomhet. Vi skal være oppmerksom på at beboere og personale på institusjoner i etterkant av denne situasjonen kan være spesielt opptatt av hunder og helse, og ber alle være generelt sett grundige i gjennomføringen av besøk. For eksempel bør vi passe på å unngå slikking av de vi besøker,  hunder slikker naturlig på sår eller lukt av sår. Vi minner om at hundene alltid skal være friske og ved god helse når de går på besøk. Her vet vi at hundeførerne i Røder Kors har kunnskap og godt skjønn.

Nasjonalkontoret takker alle ansatte og frivillige i Besøksvenn med hund for innsatsen og velviljen, og håper denne midlertidige stansen ikke har vært til for stor uleilighet.