Frivillige i aksjon Vis bildetekst
(Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)

Den frivillige innsatsen for skredofrene på Gjerdrum fortsetter

Skredkatastrofen på Gjerdrum har utløst et enormt frivillig engasjement for å hjelpe.

Til nå har frivillige fra Røde Kors lagt ned 7.500 timer, og er forberedt på å stille opp i lang tid fremover for å bistå de etterlatte og evakuerte. 

- Vi må fortsette å stille opp for de omkomne, de etterlatte og de evakuerte for å bidra så godt vi kan i denne tunge tiden, sier distriktsleder Kine Grande i Akershus Røde Kors.

Hun er takknemlig for at så mange frivillige har stilt opp i Røde Kors og i de andre organisasjonene, og for at så mange har meldt seg for å bidra.

- Hele lokalsamfunnet har mobilisert, og det har vært en imponerende innsats fra mange lag og foreninger, forteller Kine Grande. 

Siden katastrofealarmen gikk, har flere hundre frivillige fra Røde Kors på hele Østlandet bidratt med en rekke forskjellige tjenester sammen med de andre frivillige organisasjonene som har bistått i redningsarbeidet og for de evakuerte. Gjennom innsatsen har de gitt viktig støtte til de evakuerte og etterlatte etter leirskredet, samtidig som de har støttet arbeidet til de offentlige redningstjenestene og helse- og sosialtjenestene. 

- De har kjørt ambulanser, bistått redningsarbeidet og stått beredskapsvakt, tatt imot, sortert og distribuert klær og andre artikler til de som har vært rammet, gitt trøst og støtte, handlet medisiner, hentet ut etterlatte kjæledyr og andre oppdrag for å hjelpe de evakuerte, bistått på evakueringssentrene med ulike oppdager fra sosiale arrangement for unge til koronatesting og og gitt pleie til de evakuerte fra eldresenteret, sier Grande.

Hun er glad for at de frivillige organisasjonene på ulike vis kan bistå de berørte og det offentlige når en slik katastrofe har rammet. Røde Kors er forberedt på å fortsette den frivillige innsatsen i lang tid fremover.  

- Nå som akuttfasen er over, vil vi særlig fokusere innsatsen mot omsorgstjenestene. Blant annet vil vi fortsette å drifte besøkssenteret for de evakuerte, og og sørge for at de som forlot alt har klær, hygieneartikler og andre nødvendigheter. Mange vil fremdeles ha behov for psykososial støtte, og vi ønsker å gi aktivitetstilbud for barn og unge, sier Grande.

Det er mange som har meldt seg for å hjelpe til.

- Det er godt å se at mange har lyst til en innsats også framover etter at den mest akutte fasen er over, for det vil være behov for den frivillige innsatsen i lang tid framover når så mange er rammet av denne katastrofen for regionen, sier Grande.