Frivillige på tur Vis bildetekst
Foto: Malin Delbekk/ Røde Kors

Aktivitetsledere på studietur til København

I slutten av november reiste aktivitetslederne for visitortjenesten i Akershus, Buskerud og Østfold på studietur til Danmark.

Her ble det gjennomført et tett program med blant annet omvisning på Herstedvester fengsel, som er et lukket fengsel tilpasset for innsatte fra hele landet med behov for psykiatrisk, psykologisk og/eller sexologisk utredning og behandling. Fengslet har lang erfaring med visitortjeneste som la godt grunnlag for givende samtaler med ansatte, frivillige og innsatte med visitor.

Aktivitetslederne besøkte også landskontoret til Røde Kors i København med omvisning i spennende læringslokaler med felles lunsj og erfaringsutvekslinger med ansatte og aktivitetsledere innenfor fagfeltet rus og krim i Danske Røde Kors. Det ble også tid til hyggelige middager og produktive ledermøter. En svært vellykket tur med både sosialt og faglig påfyll.

Takk til alle våre flotte frivillige i visitortjenesten for den viktige jobben dere gjør - og takk for turen!