Distriktsstyret Akershus Røde Kors

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Her kan du finne siste protokoll fra Årsmøtet i Akershus Røde Kors.

Styrets sammensetting

Styret består av frivillig tillitsvalgte og representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak. Akershus Røde Kors har årsmøte hvert år og velger da et styre.

Følgende personer sitter i vårt distriktsstyre:

Distriktsleder: Kine Grande

Til distriktsstyreleders oppgaver hører blant annet å følge opp distriktets økonomi, handlingsprogram og framdriftsplaner. Styreleder skal ved hjelp av distriktskontoret, holde medlemmer og tillitsvalgte informert om Røde Kors sin aktivitet i distriktet. Distriktsleder er et naturlig bindeledd mellom distriktets avdelinger, 'Det Sentrale Råd' og Landsstyret i Norges Røde Kors.

E-post: kine.grande@rodekors.org
E-post: kine.grande@gmail.com
Mobil: 994 65 001

Nestleder: Ingunn Rundtom

Nestleder er stedfortreder for leder og er medlem av vårt arbeidsutvalg.

E-post: ing-rund@online.no
Mobil: 926 85 294

Distriktsråd Hjelpekorps: Jøran Gaukelund (fungerende leder)

Leder for Distriktsråd Hjelpekorps har som jobb å formidle informasjon fra d-råd til distriktsstyret og omvendt. Har ansvar for at det blir jobbet etter handlingsprogrammet til Akershus Røde Kors. Deltar på møter, samlinger, kurs og aktiviteter i D-råd Hjelpekorps.

E-post: admis.hjelpekorpset@akershusrodekors.no
E-post: leder.hjelpekorpset@akershusrodekors.no
Mobil: 452 95 099

Distriktsråd Omsorg: Ranghild Mila

Leder for Distriktsråd Omsorg har som jobb å formidle informasjon fra d-rådet til distriktsstyret og omvendt.Skal sammen med de andre i rådet være pådriver og inspirator for aktivitetene i de lokale omsorgs-avdelingene, følge handlingsplanen og være behjelpelig med kurs for nye medlemmer innen omsorg.

E-post: ramila@online.no
Mobil: 415 20 823

Distriktsråd Ungdom: Faria Noreen

Leder for Distriktsråd Ungdom, og fungerer som et bindeledd mellom Røde Kors Ungdom og distriktsstyret. Skal sammen med distriktsstyret være pådriver, inspirator og hjelpe til med å utvikle de lokale aktivitetene. Følge handlingsplan og støtte opp og formidle informasjon videre.

E-post: faria-noreen@hotmail.com
Mobil: 93058061

  • Styremedlem: Sølvi May Lie, Mobil: 908 41 729, E-post: solvi@personal-touch.no
  • Styremedlem Para Paranthaman (916 87 519 | parpara@gmail.com)
  • Styremedlem Grete Branum(95740025- grete@branum.no)
  • Varamedlem Ingela Gästgivars (D-råd HJK)
  • Varamedlem Ragnar Bergersen (D-råd O)
  • Varamedlem Maren Romundstad (D-råd U)
  • Varamedlem Bjørn Grov
  • Varamedlem Anne Brodtkorb