Om Akershus Røde Kors

Akershus er et fylke med tydelige kontraster, og det er stor variasjon i størrelse og levevilkår blant befolkningen i fylkets kommuner.

Drevet av frivillig arbeid

Røde Kors når de lokale behovene gjennom arbeid drevet frem av frivillige. I frivillig innsats finnes en viktig energi og kraft i det norske samfunnet. Det finnes mange oppgaver som ikke uten videre lar seg løse av markedet eller velferdsstaten.

Lokale humanitære behov

De 19 lokalforeningene har aktiviteter rettet mot å nå lokale humanitære behov i Akershus. Overordnet jobber de fleste lokalforeningene innenfor tre områder; beredskap, omsorgsarbeid, og ungdomsarbeid. Innenfor disse områdene er det et mylder av spennende aktiviteter.

Lokal og internasjonal

Mange av lokalforeningene jobber også med internasjonale spørsmål. Noen av lokalforeningene samarbeider med andre lokalforeninger i verden, og Akershus har i mange år hatt et godt samarbeid med Bcharre i Libanon Røde Kors. 

En fellesnevner for det internasjonale engasjementet til lokalforeningene er det å reagere når det skjer store katastrofer ute i verden. Gjennom lokale innsamlingsaksjoner bidrar lokalforeningene med midler som gjør at Røde Kors kan nå ut til de mest sårbare menneskene raskest og på best mulig måte.

Distriktskontoret 

Distriktskontoret til Akershus Røde Kors er bindeleddet mellom hovedkontor og lokalforeningene og har flere ansatte som arbeider med å bistå de frivillige med tilrettelegging av humanitært arbeid.

Distriktskontoret holder til i Skedsmogata 3C i Lillestrøm, og tilbyr bistand til alle lokalforeningene i Akershus. Kontoret har åpningstid kl. 09:00-15:00 fra mandag til fredag. Arbeidstiden til den enkelte kan variere noe etter frekvensen av kveldsmøter, reiser m.m.

Vi vil gjerne høre fra deg. Snakk med oss på FacebookTwitter eller send en e-post til dk.viken@redcross.no. Du kan også ta kontakt direkte med din nærmeste lokalforening, eller ta kontakt med oss på distriktskontoret.

Røde Kors Avisa

Her kan du lese siste utgave av Røde Kors-avisa for Akershus Røde Kors.
 
Vi er opptatt av at våre frivillige har den nødvendige kompetansen for å drive med frivillig arbeid. Derfor legger vi stor vekt på kursing av våre frivillige.
Hjelpefondets formål er å hjelpe barn, ungdom og eldre i en vanskelig økonomisk situasjon og som har behov for hjelp.
ROM for Frivillighet er et samarbeide mellom Akershus Røde Kors, Lillestrøm kommune og Linstow angående etablering og koordinering av frivillig arbeid relatert til helse i Romerike Helsebygg.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler