Om Akershus Røde Kors

Akershus Røde Kors er bindeleddet for lokalforeningene i kommunene.

Røde Kors når de lokale behovene gjennom arbeid drevet frem av frivillige. I frivillig innsats finnes en viktig energi og kraft i det norske samfunnet. Det finnes mange oppgaver som ikke uten videre lar seg løse av markedet eller velferdsstaten.

All vår virksomhet er tuftet på et felles verdigrunnlag med de sju Røde Kors- prinsippene.

Tore Myklebusts Hjelpefond ble opprettet i 1983 til minne om tidligere distriktssekretær i Akershus Røde Kors, Tore Myklebust for å føre videre det arbeid som opptok ham mest - direkte hjelp til mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon.

Lokale humanitære behov

De 18 lokalforeningene har aktiviteter rettet mot å nå lokale humanitære behov i Akershus. Overordnet jobber de fleste lokalforeningene innenfor tre områder; beredskap, omsorgsarbeid, og ungdomsarbeid. Innenfor disse områdene er det et mylder av spennende aktiviteter.

Lokal og internasjonal

Mange av lokalforeningene jobber også med internasjonale spørsmål. Noen av lokalforeningene samarbeider med andre lokalforeninger i verden, og Akershus har i mange år hatt et godt samarbeid med Bcharre i Libanon Røde Kors. 

En fellesnevner for det internasjonale engasjementet til lokalforeningene er det å reagere når det skjer store katastrofer ute i verden. Gjennom lokale innsamlingsaksjoner bidrar lokalforeningene med midler som gjør at Røde Kors kan nå ut til de mest sårbare menneskene raskest og på best mulig måte.

Distriktskontoret 

Distriktskontoret er bindeleddet mellom hovedkontor og lokalforeningene og har flere ansatte som arbeider med å bistå de frivillige med tilrettelegging av humanitært arbeid.

Distriktskontoret holder til i Stortorget 24 i Lillestrøm, og tilbyr bistand til alle lokalforeningene i Akershus. De ansattes tilstedeværelse på kontoret og arbeidstid varierer grunnet helg- / kveldsarbeid, reiser og feltarbeid. Derfor anbefales det å gjøre avtaler med ansatte på forhånd ved behov for bistand. 

Vi vil gjerne høre fra deg. Du kan ta kontakt direkte med din nærmeste lokalforening eller oss på distriktskontoret.

Se også:

De fleste aktivitetene driftes av lokalforeningene. Oversikt over dem finner du hos hver enkelt lokalforening.
Hjelpefondets formål er å hjelpe barn, ungdom og eldre i en vanskelig økonomisk situasjon og som har behov for hjelp.