Distriktsstyret Akershus Røde Kors

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Styrets sammensetting

Styret består av frivillig tillitsvalgte og representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak. Akershus Røde Kors har årsmøte hvert år og velger da et styre. For 2018-2019 sitter følgende personer i vårt distriktsstyre:

Distriktsleder: Kine Grande

Til distriktsstyreleders oppgaver hører blant annet å følge opp distriktets økonomi, handlingsprogram og framdriftsplaner. Styreleder skal ved hjelp av distriktskontoret, holde medlemmer og tillitsvalgte informert om Røde Kors sin aktivitet i distriktet. Distriktsleder er et naturlig bindeledd mellom distriktets avdelinger, 'Det Sentrale Råd' og Landsstyret i Norges Røde Kors.

E-post: kine.grande@gmail.com Mobil: 994 65 001

Nestleder: Baard Tosterud

Nestleder er stedfortreder for leder og er medlem av vårt arbeidsutvalg.

E-post: baard.tosterud@wenaas.no Mobil: 911 34 470

Distriktsråd Hjelpekorps: Martin Tiltnes

Leder for Distriktsråd Hjelpekorps har som jobb å formidle informasjon fra d-råd til distriktsstyret og omvendt. Har ansvar for at det blir jobbet etter handlingsprogrammet til Akershus Røde Kors. Deltar på møter, samlinger, kurs og aktiviteter i D-råd Hjelpekorps.

E-post: leder.hjelpekorpset@akershusrodekors.no Mobil: 905 65 474

Distriktsråd Omsorg: Jarle Opseth

Leder for Distriktsråd Omsorg har som jobb å formidle informasjon fra d-rådet til distriktsstyret og omvendt.Skal sammen med de andre i rådet være pådriver og inspirator for aktivitetene i de lokale omsorgs-avdelingene, følge handlingsplanen og være behjelpelig med kurs for nye medlemmer innen omsorg.

E-post: jarops@lorenskog.kommune.no Mobil: 928 23 324

Distriktsråd Ungdom: Mailin Andersen

Leder for Distriktsråd Ungdom, og fungerer som et bindeledd mellom Røde Kors Ungdom og distriktsstyret. Skal sammen med distriktsstyret være pådriver, inspirator og hjelpe til med å utvikle de lokale aktivitetene. Følge handlingsplan og støtte opp og formidle informasjon videre.

E-post: andersenmailin99@gmail.com Mobil:  413 06 934

  • Styremedlem Sølvi May Lie (908 41 729 | solvi@personal-touch.no) 
  • Styremedlem Para Paranthaman (916 87 519 | parpara@gmail.com)
  • Varamedlem Jøran Gaukelund (D-råd HJK)
  • Varamedlem  Ragnhild Mila (D-råd O)
  • Varamedlem Nora Ristvedt (D-råd U)
  • Varamedlem Ann Helen Bakkelund 
  • Varamedlem Grete Branum 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler