Tore Myklebusts Hjelpefond

Hjelpefondets formål er å hjelpe barn, ungdom og eldre i en vanskelig økonomisk situasjon og som har behov for hjelp.

Tore Myklebusts Hjelpefond ble opprettet i 1983 til minne om tidligere distriktssekretær i Akershus Røde Kors, Tore Myklebust for å føre videre det arbeid som opptok ham mest - direkte hjelp til mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon.

Hvem kan søke?

Alle innbyggere i Akershus er i prinsippet søknadsberettiget. En av lokalforeningene i Akershus Røde Kors vil kunne søke på vegne av en hjelpetrengende og søknaden som sendes skal inneholde følgende:

  • informasjon om den hjelpetrengende
  • dokumentasjon av behovet for hjelp

Hjelpefondet skal normalt ikke brukes til dekning av lokalforeningenes planlagte Røde Kors-aktiviteter. Det er derimot mulig for enkeltpersoner å søke om støtte for å delta på en Røde Kors-aktivitet. Alle søknader vil vurderes av distriktstyret.

Ta kontakt med distriktskontoret for mer info.

Retningslinjer for hjelpefondet

§1 - Formål
Hjelpefondets formål er å hjelpe barn, ungdom og eldre i en vanskelig økonomisk situasjon og som har behov for hjelp.

§2 – Styrking av hjelpefondet
Hjelpefondet kan styrkes ved tilskudd fra organisasjoner, donasjoner fra interesserte og aktiviteter hvor overskuddet forutsettes øremerket til hjelpefondet.

§3 - Tildeling
Tildeling(er) fra hjelpefondet foretas av distriktsstyret. Utdelingen(e) markeres på Akershus Røde Kors' årsmøte.

§4 – Endring av retningslinjene
Endringer av hjelpefondets retningslinjer eller oppløsning av hjelpefondet kan bare besluttes etter en anbefaling fra distriktsstyret som endelig godkjennes av årsmøtet i Akershus Røde Kors.

§5 - Administrasjon
Hjelpefondet administreres og forvaltes av Akershus Røde Kors' distriktsstyre. Hjelpefondets grunnkapital skal være på minst 150 000,- kroner. Det føres regnskap over alle tildelinger.

Alle innbyggere i Akershus er i prinsippet søknadsberettiget. Normalt søker et Røde Kors-ledd på vegne av en hjelpetrengende. Søknaden må dokumentere behovet for fondsmidler.

Hjelpefondet skal normalt ikke brukes til dekning av foreningenes planlagte Røde Kors-aktiviteter. Dog kan enkeltpersoner søke om støtte for å delta på en Røde Kors-aktivitet.