Kurs og opplæring i Akershus Røde Kors

Vi er opptatt av at våre frivillige har den nødvendige kompetansen for å drive med frivillig arbeid. Derfor legger vi stor vekt på kursing av våre frivillige.

Opplæring

Opplæringen kvalitetssikrer din innsats for Røde Kors, samtidig som du får nyttig kunnskap og trygghet i din rolle som frivillig. Som frivillig i Røde Kors forventer omgivelsene noe av deg. Røde Kors-bevegelsen står for enkle, men viktige prinsipper, og disse skal gjennomsyre all vår aktivitet. Humaniteten skal stå i fokus, og vi hjelper uavhengig av etnisitet, religion, samfunnsklasse eller overbevisning. Videre forventes det at Røde Kors'ere kan førstehjelp, gjør en frivillig innsats, og kjenner organisasjonen de arbeider for.

Obligatoriske kurs for alle frivillige i Røde Kors

Som frivillig tilbys du en gratis skolering. Denne skoleringen er nyttig overfor de du skal hjelpe, men også for deg selv som menneske. Røde Kors-erfaring, kurs eller ledertrening er også nyttig å formidle på en CV når du skal søke jobb eller skoler.

Alle frivillige i Røde Kors skal ha en obligatorisk opplæring som skal gjøre at man føler seg trygg og komfortabel i rollen som frivillig. Kurset Introduksjon til Røde Kors danner, sammen med Norsk grunnkurs Førstehjelp (NGF) og Grunnkurs psykososial førstehjelp, første trinn i all opplæring i organisasjonen. Disse kursene er obligatoriske for alle som blir en del av vår organisasjon.

Klikk her for å lese mer om kursene
(Korsveien - krever innlogging)

Temakurs i ulike aktiviteter

I tillegg til de tre kursene nevnt over, har mange aktiviteter egne obligatoriske Temakurs for sine frivillige. For mer informasjon om disse kursene, se opplæringsmodellene eller ta kontakt med oss på dk.akershus@redcross.no

Obligatoriske kurs for omsorg

Innen i aktivitet Innen 6 måneder Innen 6 måneder Innen i aktivitet
Introduksjon til Røde Kors Norsk grunnkurs Førstehjelp (NGF) Grunnkurs Psykososial Førstehjelp Temakurs for valgt aktivitet

Obligatoriske for Røde Kors Ungdom

Innen i aktivitet Innen 6 måneder: Innen 6 måneder: Innen i aktivitet
Introduksjon til Røde Kors Norsk grunnkurs Førstehjelp (NGF) Grunnkurs Psykososial Førstehjelp Temakurs for valgt aktivitet

Obligatoriske kurs for Røde Kors Hjelpekorps

Introduksjon til Røde Kors + Dette er Røde Kors Hjelpekorps Kvalifisert Førstehjelp Kvalifisert Samband Grunnleggende Søk og Redning

* For å bli godkjent mannskap til søk etter savnet,
kreves i tillegg kurset Kvalifisert Søk og Redning

Slik melder du deg på kursene våre

Du kan melde deg på alle kurs i Røde Kors gjennom Kurskatalogen (ressurssystemet) Her legges kursene ut fortløpende, hvor du som både gammel og ny frivillig har mulighet til å melde deg på og få utfyllende informasjon om kurs som er aktuelle for deg.

LOUP Invitasjon for frivillige og info om kurset