Distriktsstyret, distriktsråd hjelpekorps, omsorg og ungdom

Her kan du se hvem som sitter i distriktsstyret, distriktsråd omsorg, hjelpekorps og ungdom.

Styret består av frivillig tillitsvalgte og representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak. Akershus Røde Kors har årsmøte hvert år og velger da et styre.

Følgende personer sitter i vårt distriktsstyre:

Leder: Kine Grande

E-post: kine.grande@rodekors.org
E-post: kine.grande@gmail.com
Tlf: 994 65 001

Nestleder: Para Paranthaman

E-post: parpara@gmail.com
Tlf: 916 87 519

Styremedlem: Grete Branum
E-post: grete@branum.no

Styremedlem: Bjørn Grov
E-post: bjorn.grov@wemail.no

Styremedlem: Kim Ankersten
E-post: kimanker@online.no
Tlf: 992 13 596

D-råd Hjelpekorps

Distriktsrådet er valgt på distriktets årsmøte, og er faglig rådgivende organ i hjelpekorpssaker for distriktsstyret. Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

Leder: Marit Brauterfallet

E-post: leder.hjelpekorpset@akershusrodekors.no
Tlf: 991 23 557

Operativ leder: Filip Amundsen

E.post: fi.amundsen@gmail.com
Tlf: 994 08 851

Administrativ leder/ nestleder: Elinor Erma Møller

E-post: admis.hjelpekorpset@akershusrodekors.no

 • Medlem: Jøran Gaukeland
 • Medlem: Helge Gillebo
 • Medlem: Thomas Enget
 • Varamedlem: Eirik Brendeløkken
 • Varamedlem: Sondre Lysne

D-råd Omsorg

Distriktsråd Omsorg velges på årsmøtet til Akershus Røde Kors og har et overordnet ansvar for arbeidet på omsorgsfeltet i distriktsorganisasjonen, samtidig som de er et rådgivende organ innenfor omsorgsfeltet for distriktsstyret.

Leder: Ragnhild Mila

E-post: ramila@online.no
Tlf: 415 20 823

Nestleder: Wenche Rydheim

E-post: wrydheim@gmail.com
Tlf: 926 06 647

 • Medlem: Mette N. Bjerkestrand
 • Mette Holme Ingeberg
 • Elisabeth Biørnstad Skaugerum

D-råd Ungdom

Røde Kors Ungdom arbeider for å bekjempe urettferdighet og fremme forståelse og toleranse. Vi sier tydelig ifra når respekten for menneskeverd blir krenket. Vårt engasjement og våre handlinger skal gjøre verden til et bedre sted.

Leder: Lina Sauge Rojas

E-post: lina.srojas@hotmail.com
Tlf: 901 79 417

Nestleder: Nora Rognstad

E-post: norarognstad@gmail.com
Tlf: 473 41 212

 • Medlem: Noa Straume-Næsheim
 • Medlem: Else Marie Fjeld
 • Medlem: Peder Skullerud