Distriktsstyret, distriktsråd hjelpekorps, omsorg og ungdom

Her kan du se hvem som sitter i distriktsstyret, distriktsråd omsorg, hjelpekorps og ungdom.

Distriktsstyret:

Styret består av frivillig tillitsvalgte og representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak. Akershus Røde Kors har årsmøte hvert år og velger da et styre.

Leder: Kine Grande

Nestleder: Para Paranthaman

Styremedlem: Grete Branum

Styremedlem: Bjørn Grov

Styremedlem: Kim Ankersten

D-råd Hjelpekorps

Distriktsrådet er valgt på distriktets årsmøte, og er faglig rådgivende organ i hjelpekorpssaker for distriktsstyret. Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

Leder: Marit Brauterfallet

E-post: leder.hjelpekorpset@akershusrodekors.no
Tlf: 991 23 557

Operativ leder: Filip Amundsen

E.post: fi.amundsen@gmail.com
Tlf: 994 08 851

Administrativ leder/ nestleder: Elinor Erma Møller

E-post: admis.hjelpekorpset@akershusrodekors.no

  • Medlem: Jøran Gaukeland
  • Medlem: Helge Gillebo
  • Medlem: Thomas Enget
  • Varamedlem: Eirik Brendeløkken
  • Varamedlem: Sondre Lysne

D-råd Omsorg

Distriktsråd Omsorg velges på årsmøtet til Akershus Røde Kors og har et overordnet ansvar for arbeidet på omsorgsfeltet i distriktsorganisasjonen, samtidig som de er et rådgivende organ innenfor omsorgsfeltet for distriktsstyret.

Leder: Ragnhild Mila

E-post: ramila@online.no
Tlf: 415 20 823

Nestleder: Wenche Rydheim

E-post: wrydheim@gmail.com
Tlf: 926 06 647

  • Medlem: Mette N. Bjerkestrand
  • Mette Holme Ingeberg
  • Elisabeth Biørnstad Skaugerum

D-råd Ungdom

Alle ungdom trenger fritidsaktiviteter der de kan være seg selv og oppleve felleskap og tilhørighet.

Gjennom å organisere sosiale Treffpunkt bidrar Røde Kors Ungdom til sosial inkludering og gode inkluderingsprosesser blant ungdom i deres lokalsamfunn. Våre Treffpunkt er av, for og med ungdom. Distriktsråd ungdom følger opp lokalforeninger med Treffpunkt/Røde Kors Ungdom- aktivitet. Dette kan for eksempel være å bistå lokalforeninger med å starte opp ny aktivitet eller styrke/utvikle eksisterende aktivitet. D- rådet bistår også med å arrangere kurs, samlinger, drar på besøk til lokalforeninger eller delta på relevante samlinger i Viken og andre steder.»

Leder: Lina Sauge Rojas

E-post: lina.srojas@hotmail.com
Tlf: 901 79 417

Nestleder: Nora Rognstad

E-post: norarognstad@gmail.com
Tlf: 473 41 212

  • Medlem: Else Marie Fjeld