Distriktsstyret, distriktsråd hjelpekorps, omsorg og ungdom

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Styret består av frivillig tillitsvalgte og representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak. Akershus Røde Kors har årsmøte hvert år og velger da et styre.

Følgende personer sitter i vårt distriktsstyre:

Distriktsleder: Kine Grande

Til distriktsstyreleders oppgaver hører blant annet å følge opp distriktets økonomi, handlingsprogram og framdriftsplaner. Styreleder skal ved hjelp av distriktskontoret, holde medlemmer og tillitsvalgte informert om Røde Kors sin aktivitet i distriktet. Distriktsleder er et naturlig bindeledd mellom distriktets avdelinger, 'Det Sentrale Råd' og Landsstyret i Norges Røde Kors.

E-post: kine.grande@rodekors.org
E-post: kine.grande@gmail.com
Tlf: 994 65 001

Nestleder: Ingunn Rundtom

E-post: ing-rund@online.no
Tlf: 926 85 294

Styremedlem: Bjørn Grov

E-post: bjorn.grov@wemail.no
Tlf: 930 47 002

Styremedlem: Para Paranthaman

E-post: parpara@gmail.com
Tlf: 916 87 519

Styremedlem: Grete Branum

E-post: grete@branum.no
Tlf: 957 40 025

Styremedlem: Anne Brodtkorb

E-post: anne.brodtkorb@online.no
Tlf: 905 24 141

Varamedlem: Kim Ankersten

E-post: kimanker@online.no
Tlf: 992 13 596

Varamedlem: Anam Amer

E-post: anam.amer@outlook.com
Tlf: 400 75 061

D-råd Hjelpekorps

Distriktsrådet er valgt på distriktets årsmøte, og er faglig rådgivende organ i hjelpekorpssaker for distriktsstyret. Hjelpekorpsets virksomhet er hjelpearbeid ved ulykker og katastrofer, annen humanitær innsats, beredskapsarbeid og førstehjelp.

Leder: Marit Brauterfallet

Leder for Distriktsråd Hjelpekorps har som jobb å formidle informasjon fra d-råd til distriktsstyret og omvendt. Har ansvar for at det blir jobbet etter handlingsprogrammet til Akershus Røde Kors. Deltar på møter, samlinger, kurs og aktiviteter i D-råd Hjelpekorps.

E-post: leder.hjelpekorpset@akershusrodekors.no
Tlf: 991 23 557

Operativ leder: Filip Amundsen

 

Administrativ leder/ nestleder: Elionor Erma Möller

E-post: admis.hjelpekorpset@akershusrodekors.no

 • Medlem: Jøran Gaukeland
 • Medlem: Helge Gillebo
 • Medlem: Sondre Lysne
 • Varamedlem: Eirik Brendeløkken
 • Varamedlem: Ingen innstilt

D-råd Omsorg

Distriktsråd Omsorg velges på årsmøtet til Akershus Røde Kors og har et overordnet ansvar for arbeidet på omsorgsfeltet i distriktsorganisasjonen, samtidig som de er et rådgivende organ innenfor omsorgsfeltet for distriktsstyret.

Leder: Ragnhild Mila

Leder for Distriktsråd Omsorg har som jobb å formidle informasjon fra d-rådet til distriktsstyret og omvendt.Skal sammen med de andre i rådet være pådriver og inspirator for aktivitetene i de lokale omsorgs-avdelingene, følge handlingsplanen og være behjelpelig med kurs for nye medlemmer innen omsorg.

E-post: ramila@online.no
Tlf: 415 20 823

Nestleder: Lene Mellum

E-post: lenemellum993@gmail.com
Tlf: 916 44 135

 • Medlem: Eva Gjestvang
 • Mette Nafstad Bjerkestrand
 • Mette Holme Ingeberg
 • Stig E. S. Tangerud
 • Varamedlem: Kamilla Hynek
 • Varamedlem: Ingen innstilt

D-råd Ungdom

Røde Kors Ungdom arbeider for å bekjempe urettferdighet og fremme forståelse og toleranse. Vi sier tydelig ifra når respekten for menneskeverd blir krenket. Vårt engasjement og våre handlinger skal gjøre verden til et bedre sted.

Leder: Lina Sauge Rojas

E-post: lina.srojas@hotmail.com
Tlf: 901 79 417

Nestleder: Nora Rognstad

E-post: norarognstad@gmail.com
Tlf: 473 41 212

 • Rådsmedlem: Noa Straume-Næsheim
 • Rådsmedlem: Hritik Sarin
 • Varamedlem: Nicolai Ødelien